Konflikthantering

På arbetsplatser och i andra grupper med aktivt umgänge uppstår det ibland konflikter. Det kan handla om många olika slags konflikter allt från ”personkemier” som inte passar ihop till arbetsplatsmobbning.

 

I dessa situationer är det nyttigt att anlita en professionell coach som fungerar som en utomstående medlare i konfliktsituationen. Oavsett om det handlar om en konflikt på arbetsplatsen, i ett team, ett lag, en organisation eller en idrottsförening, så kräver konflikter mycket energi och tär på motivationen och framåtandan.

 

Det är viktigt att allas åsikter, känslor och behov tas i beaktande i en konfliktsituation. En professionell coach lyssnar och uppmärksammar alla parter jämlikt. Genom att föra en dialog där alla tillsammans kommer överens om spelreglerna i gemenskapen och genom att arbeta fram ett gemensamt mål kommer blir konflikten löst.

Metoder som används i konflikthanterinsprocessen:

  • Professionell coaching
  • TotalSDI (Strength Deployment Inventory)
  • NLP  (Neuro Linguistic Programming)
  • NVC  (Non Violent Communication)