Pia Peltoniemi

ICF Associate Certified Coach (ACC),

Varhaiskasvatuksen opettaja

Pia Peltoniemi, ICF ACC

Meillä kaikilla on ajatuksia tulevasta, haaveita ja unelmia, uuden etsimistä omassa elämässä. Coachina autan sinua oivaltamaan uusia näkökulmia ja ajatuksia itsestäsi ja näin toteuttamaan välillä ehkä mahdottomaltakin tuntuvat asiat. Ihmisessä on niin paljon tiedostamatonta voimavaraa ja rohkeutta, jotka odottavat esilletuloa.

Coachina olen lempeä, turvallinen ja kuunteleva matkakumppani matkatessasi kohti mahdollisuuksiasi ja tavoitteitasi. Pohjana minulla on ajatus inhimillisyydestä, erilaisuuden hyväksymisestä ja aitoudesta. Jokaisen asiakkaan, yksilön ja ryhmän, yksilöllisyys ja omat tarpeet ovat toiminnan perustana. Minulle on tärkeää ainutlaatuinen sinä ja halusi tulla coachatuksi.

Olen taustaltani varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin johtaja.

Oma vankka tausta ja osaaminen varhaiskasvatuksessa luo ymmärrystä varahaiskasvatuksen haasteisiin, oli ne sitten tiimin tai yksittäisen kasvatusvastuullisen henkilön. Coachaan sekä tiimejä että yksittäisiä työntekijöitä ammatillisen kasvun kehittämisessä ja tukemisessa. Jaksava, innostunut ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa lapsille ja perheille laadukkaan ja luotettavan varhaiskasvatuksen.

Uuden oppiminen kiinnostaa minua, syvennänkin coaching osaamista mm. koulutuksissa, workshopeissa sekä kirjallisuudesta. Harrastan liikuntaa eri muodoissa sekä matkailua.

Coachaan yksittäsiä henkilöitä ja tiimejä. Pidän varhaiskasvatuksessa workshopeja ja luentoja. Olen mukana Stars-projektissa. Coachaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tavataan ensimmäisen kerran ilmaisen tapaamisen puitteissa (30 min), jolloin avaan sinulle mitä coaching on ja sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Vasta sitten, kun koet, että coaching palvelee tarpeitasi, syntyy varsinainen sopimuspäätös.

Jos kiinnostuit coachingista ja haluat tietää lisää, varaa aika kalenterista tai ota minuun yhteyttä

Pia

Omin sanoin

Tehdään yhdessä elämästäsi paras mahdollinen.

Luodaan hyvin voiva ja laadukas varhaiskasvatus, jossa lapsi on keskiössä.

Muistetaan positiivinen uteliaisuus elämään sekä usko itseen!

Coach mahdollistaa tiimille prosessin kehittyä niin tiiminä kuin yksilöinä. Avoimen ja oivaltavan keskustelun kautta eri tilanteissa olevat yksittäiset tiimit ja työntekijät löytävät yhteiset arvot, voimavarat ja tavoitteet. Näiden kautta tiimin toiminta kehittyy ja työntekijöiden sitoutuneisuus tiimiin kasvaa. Tiimicoachingin hyödyntäminen lähtee esihenkilötasosta, mutta keskeinen sisältö muokkautuu tiimin tarpeiden mukaan.

Jaksava, innostunut ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa lapsille ja perheille laadukkaan ja luotettavan varhaiskasvatuksen.

Coachaan varhaiskasvatuksessa yksilöita ja tiimejä. Katse on tulevaisuudessa ja asiakas löytää ne osaamiset ja keinot, joilla hän saavuttaa tavoitteensa.

Tarjoan luentoja ja workshopeja henkilöstölle, esihenkilöille ja tiimeille kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Coaching tapahtuu online tai asiakkaan tiloissa.

Ohjelman avulla tuetaan lapsen sisäistä potentiaalia rakentamalla positiivinen käsitys itsestä. Lapset löytävät vahvuutensa ja voimavaransa. Oppivat kohtaamaan haasteita ja kasvamaan niiden kautta. 

Itsensä ilmaisu ja toisten kuunteleminen ovat osa Stars-ohjelmaa.

Sytyteään kaikissa tähti loistamaan!

Kerron mielelläni lisää. Voit myös lukea Stars STARS-konseptista täältä

Saavuta tavoitteesi

Valitse helposti sinulle sopiva aika coachingtapaamiseen.

Coaching

Saat itsevarmuutta, paremman itsetuntemuksen ja kehityt ihmisenä.

Vastauksia vailla

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!