Pia Peltoniemi

ICF Associate Certified Coach (ACC),

Lärare inom småbarnspedagogiken

Pia Peltoniemi, ICF ACC

Vi har alla tankar om framtiden, drömmar och önskningar om något i våra liv. Som coach hjälper jag dig att få nya perspektiv och tankar om dig själv och att förverkliga saker som ibland kan kännas till och med omöjliga. Det finns så mycket omedveten kapacitet och mod i människan, som bara längtar efter att komma fram.

Som coach är jag en mild, trygg och inlyssnande resekumpan på din resa mot nya möjligheter och önskemål. Min grundtanke är medmänsklighet, acceptans av olikheter samt äkthet. Varje kund, både individ och grupp, är unik med sina egna behov, det ligger som grund i verksamheten. För mig är unika du och din vilja att bli coachad viktig.

Min yrkesbakgrund är lärare inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndare.

Min gedigna bakgrund och erfarenhet från småbarnspedagogiken skapar förståelse för utmaningarna inom daghemmet, både då det gäller teamet och även den enskilda personen som ansvarar för verksamheten. Jag coachar grupper, team och enskilda medarbetare att växa och utvecklas. En välmående, entusiastisk och professionell personal skapar en kvalitativ, trygg och säker miljö för barnen och familjerna.

Jag är intresserad av lära mig nya saker och fördjupar även min coachingkompetens genom bl a utbildningar, workshops och böcker. Mina intressen är motion i olika former och att resa.

Jag coachar enskilda individer och team samt håller workshops och föreläsningar inom småbarnspedagogiken. Jag är med i Positive Solutions Stars-koncept.

Jag coachar både på svenska och finska.Första gången vi träffas är under en avgiftsfri 30 minuter. Då berättar jag vad coaching är och samtidigt har du möjlighet att ställa frågor. Först därefter, om du upplever att coaching tjänar dina behov, gör vi en coachingöverenskommelse.

Om du blev intresserad av coaching och vill veta mera, boka en tid via bokningskalender eller kontakta mig.

Pia

Med egna ord

Låt oss tillsammans göra ditt liv till det bästa möjliga.

Lås oss skapa en välmående och kvalitativ småbarnspedagogik, där barnet står i centrum.

Låt oss hålla en positiv nyfikenhet till livet och oss själva!

Coachen och coachingen gör det möjligt för teamet att utvecklas både som team och som individer. Genom en öppen och insiktsfull diskussion hittar enskilda team och medarbetare gemensamma värderingar, resurser, styrkor och mål. Genom dessa utvecklas teamets verksamhet och medarbetarnas engagemang för teamet ökar. Teamcoachingen börjar på ledarskapsnivån, men innehållet modifieras i enlighet med hela teamets behov.

En välmående, entusiastisk och professionell personal garanterar en kvalitativ och trygg småbarnspedagogik för barnen och familjerna.

Jag coachar både individuellt (1on1) och team. Fokus ligger på framtiden och klienten hittar själv sina egna lösningar och redskap med vilka hen kan nå sina mål.

Jag erbjuder föreläsningar och workshops till hela personalen, cheferna och olika team och grupper.

Coachingen sker online (Teams, Zoom) eller i kundens utrymmen.

Programmet stödjer och lyfter fram barnets inre potential genom att bygga en positiv självbild. Barnen hittar sina styrkor och sina inre resurser. De lär sig att möta utmaningar och växa genom dem.

En viktig del av Stars-programmet är att lära sig lyssna på varandra och att uttrycka sig.
Stars-konceptet riktar sig även till pedagogerna som arbetar med barnen men också till föräldrarna.

Låt oss få stjärnan att stråla i varje barn!

Jag berättar gärna mera. Du kan också läsa om  Stars STARS-konceptet här

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!