ACTP Diplomutbildning för coacher och ledare, steg 1

I CoachCompanions utbildning får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt – oavsett ämne och sammanhang. Under utbildningen får du träna på de kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för coacher, du får många kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad.

För coacher, ledare, skolcoacher och personlig utveckling!

Nästa Diplomutbildning börjar:

På svenska    20-21.1.2022

Suomeksi      14-15.2.2022