Anna Nordström

ICF Professional Certified Coach (PCC),

Mentorcoach,

Core Strengths SDI 2.0 Facilitator,

Skolcoach

Anna Nordström, ICF PCC

Utbildad certifierad ICF coach blev jag år 2015. Professionalitet och etik är mycket viktigt för mig, därför är ständig fortbildning och personlig utveckling givet.

För mig är coaching en metod som hjälper dig att utvecklas, få självkännedom och nå dina mål.

Jag brinner för att hjälpa lära dig mera om dig själv, få klarhet, hitta egna lösningar, växa som person, vilket ger dig motivation, glädje och energi i yrket, studierna och privat.

Barn och ungdom är vår framtid, de viktigaste vi har, och därför är möjligheten till coaching otroligt viktig, en stärkande del i deras utveckling! Därför upplever jag att mitt arbete som skolcoach i Mattlidens Gymnasium och Grankulla Gymnasium värdefullt och givande.
Förutom individuell coaching av studeranden och lärare håller jag även workshops och föreläsningar.

Affärsvärlden är bekant för mig från mina tidigare arbetsuppgifter – jag coachar därför också inom företag och organisationer, både individuellt och i team, chefer och medarbetare.

Jag ingår i Positive Solutions MentorCoaching team, där jag som mentorcoach stöder blivande och certifierade coacher på deras coachingresa mot ACC eller PCC certifiering. Professionell Coaching är en ständig utvecklingsprocess, vi coacher är aldrig fullärda oberoende av certifieringsnivå.

Som coach, mentorcoach och medmänniska upplever jag mig engagerad, lyhörd och empatisk.

Läs mera om mig eller kontakta mig gärna för en kostnadsfri träff

Anna

Med egna ord

Jag vill hjälpa dig och din organisation att utvecklas och må bra! Fortsätt läsa om du vill veta mera om mig och

En skolcoach är en gediget utbildad, certifierad coach. Detta innebär att coachen förbundit sig till och verkar enligt International Coaching Federations etiska riktlinjer och kärnkompetenser. En professionell skolcoach är en neutral, vuxen person i skolan. Till skolcoachen kommer elever och studeranden som oskrivna vita blad, inte som ett vitsord eller som ett adjektiv. Alla samtal är totalt konfidentiella och ämnena kan vara allt från motivationsbrist, oro, vägval, självförtroende … eller en tillfällig svacka där ett bollplank behövs. Var är jag nu och vart vill jag komma.

Utbildad certifierad ICF coach blev jag år 2015. För mig är professionalitet och etik mycket viktigt, därför är ständig fortbildning och personlig utveckling givet.

Barn och ungdom är vår framtid, de viktigaste vi har, och därför är möjligheten till coaching otroligt viktig, en stärkande del i deras utveckling!

Jag har arbetat som skolcoach i cirka 10 år, för tillfället arbetar jag som skolcoach i Grankulla Gymnasium och Mattlidens gymnasium. Men jag coachar lika gärna online via Zoom, vilket betyder att jag finns här för dig oberoende var än du befinner dig.

Jag håller också gärna workshops och föreläsningar för studeranden, lärare och föräldrar.Ta gärna kontakt så berättar jag mera t ex genom att boka en kostnadsfri 30 minuters träff med mig.

Stars-konceptet består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till elever/studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

Läs mera om vad allt Stars-konceptet erbjuder på STARS eller kontakta mig så berättar jag gärna mera.

Jag coachar även i företag och organisationer. Där kan uppdraget vara att coacha ett team till framgång eller 1on1 coaching där jag coachar ledare, medarbetare individuellt. I bägge fallen gäller det att locka fram och utnyttja den inre potentialen, se styrkorna och arbeta med utmaningar.
I partnerskap mot ett tydligt mål.

Affärsvärlden är bekant för mig då jag under flera år arbetat för såväl internationella som inhemska företag med kund-, försäljnings-, budget-, team coaching- och teamansvar.

För oss certifierade coacher är mentor coaching en viktig del av vår utveckling som professionella coacher.

Jag är en av Positive Solutions Mentor Coacher och har i 3 års haft nöjet att stöda och mentorcoacha kursdeltagare framåt på deras coachingresa.

Jag fungerar även som Mentor Coach för dig som är en coach under utbildning eller en certifierad coach på ACC eller PCC nivå som vill utvecklas och växa som coach.

Mentor Coachingen sker online via Zoom (svenska/finska/engelska) så vi kan träffas oberoende var än i världen du befinner dig. Ta första steget boka en 30 min, kostnadsfri träff med mig.

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!