Anne Liljestrand

ICF Associate Certified Coach (ACC),

Fasilitator, Core Strengths SDI 2.0 Facilitator,

Business Mentor, Flerspråkig kommunikation och språk

Anne Liljestrand, ICF ACC

Jag stöder dig med flera språk när du vill identifiera dina styrkor, planera din framtid, förverkliga dina mål och fördjupa din självkännedom. Ditt ämne kan vara Business eller Life och allt där emellan.

Jag samarbetar med dig med glädje och inspiration på svenska, finska, engelska och franska.

Professionell coaching, ett coachande ledarskap och människor är väldigt viktiga för mig och jag utvecklar mig själv kontinuerligt i dessa teman. Jag är en erfaren grupp och team coach och jag är också Business Mentor för företagare och personer som funderar på att starta företag.

Utöver coaching, mentorering och facilitering njuter jag också av flerspråkig kommunikation.

Jag har tidigare jobbat bl. a. på en stor nordisk advokatbyrå och jag har studerat både översättning av språk (FM) och ekonomi (BBA).

Alltid när jag kan, springer jag, löpning är ett levnadssätt för mig. Du kan träffa mig online, i ett mötesrum och på länk. Ta kontakt eller boka en tid i kalendern!

Anne

Med egna ord

Jag vill hjälpa dig och din organisation att utvecklas och må bra! Fortsätt läsa om du vill veta mera om mig och

Vi vill alla klara oss själva och vara de bästa experterna i våra egna liv, men även självständiga experter på toppnivå behöver ibland stöd. I coaching utforskar vi alternativ tillsammans, jämför beslut och ser till att du gör val som är rätt för dig.

Min specialkompetens är att hjälpa dig identifiera dina styrkor och uttrycka dem tydligt, det är användbart för dig till exempel när du marknadsför dina kompetenser och kunskaper, och när du vill stärka ditt självförtroende.

Jag stöttar dig också i förändringar; en önskad förändring är också en ny situation som kan kännas utmanande. I förändringssituationer är coaching mycket användbar, både vid utmanande och bra dagar.

Jag följer International Coaching Federations etiska riktlinjer och kärnkompetenser för professionell coaching. Ta kontakt eller boka tid direkt från kalendern!

Team uppnår sina bästa resultat när var och en av dess medlemmar är engagerade genom sin motivation. Teamcoaching är ett effektivt sätt att tydliggöra uppgifts- och rollfördelningen, förbättra den interna kommunikationen och helt enkelt öppna teammedlemmarnas mottaglighet för olika åsikter och synvinklar, som utgör teamets största styrka. Teamcoaching främjar hållbart företagets mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI), engagerar personalen till teamet och företagets vision samt tydliggör företagets strategi och taktik. Jag följer International Coaching Federations kärnkompetenser för Team Coaching, som jag var med och översatte till finska när de publicerades.

I gruppcoaching har gruppmedlemmarna varsitt unika mål kring ett gemensamt tema. I en grupp är det effektivt att utveckla till exempel ledarskapet eller balansen mellan olika livsområden. Ditt ämne kan vara Business eller Life eller allt däremellan, jag använder motiverande och inspirerande coachverktyg så att personerna i gruppen kan nå sina egna unika mål på ett sätt som fungerar för var och en.

Som facilitator håller jag engagerande workshops om till exempel dessa ämnen:

– Brainstorming och innovation

– Genomförande och uppföljning av förändringar

– Idéskapande och bekräftelse av strategi, mission eller vision

– Implementering av strategin

– Arbetsfördelning och rollfördelning i team

– Teambuilding

Kontakta mig, jag planerar gärna workshops som fungerar för dig, som enstaka tillfällen eller som en serie workshops!

Av Business Mentoring får du perspektiv, erfarenhetskompetens och information för att starta företag, företagarens vardag och för att få ditt företag att växa. Jag uppmuntrar dig och utmanar dig att vara modig och våga uppnå det du vill. Från Business Mentoring får du ett lyft till ditt företagande, ser hurdan effekt du har samtidigt som du ökar ditt självförtroende som företagare, speciellt när framtiden verkar osäker. Jag sparrar gärna med dig gällande marknadsföring, försäljning, arbetsfördelning, varumärke och strategi så att du kan göra dina egna kloka val och skapa ett framgångsrikt företag som bär ditt fingeravtryck.

Ta kontakt eller boka tid direkt från kalendern!

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!