Stars konceptet på EDUCA mässan 26-27.1.2024

Coaching, ett coachande förhållningssätt och ledarskap i skola och daghem?!

Lärare –  studeranden/elever – föräldrar – rektorer – kuratorer – studiehandledare – skolcoacher

Educa är det ledande evenemanget i Norden inom undervisning och pedagogik.

Stars by Positive Solutions

Oss hittar du på plats: 6f18   

Där väntar ett hemligt super mässerbjudande på dig

Stars konceptet består av professionell och kvalitetssäkrad coaching i form av utbildning, fortbildning, workshops och personlig coaching för skol- och daghemspersonal, studeranden, föräldrar, HR, skolcoacher m fl. Olika former av ett naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

Vi lever i en tid av ständiga förändringar och med utmaningar av olika slag. Det kan handla om hemmasittare som är en utmaning för såväl lärare, studeranden och föräldrar. Balans och ork i vardagen är en annan utmaning liksom oenighet och konflikter. Därtill har pedagogrollen förändrats från ett strikt lärande till ett mera individanpassat coachande förhållningssätt. Ett coachande ledarskap och självledarskap behövs.

Med andra ord lärarna, skolpersonalen, eleverna, studerandena och föräldrarna behöver nya, konkreta verktyg för att orka med vardagen och de snabba ständiga förändringarna. Effektiva, praktiska verktyg har vi inom coachingen. T ex coachingfortbildning där du steg för steg lär dig verktyg att genast använda i din yrkesroll och privat själv och med familjen, vännerna. Eller Tända stjärnor-konceptet ett helt läsår med ett eget tema månad för månad. Och de är möjliga och lätta att träna, nöta in!

Verktygen och kompetensen är lätt och roligt att träna, nöta in!

Glöm inte att besöka oss på avdelning 6f18 och ta del av vårt fantastiska Mässerbjudande som är i kraft fram till onsdag 31.1.2024.

OBS! Har du inte möjlighet att besöka oss på mässan, så ordnar vi en kort

INFODUSCH (online, Zoom, svenska) måndag 29.1.2024 kl 18 – 18.30 tillsammans med certifierade coachen, specialläraren, studiecoachen, vår kollega Matts Pettersson.

TIETOSUIHKAUS (online, Zoom, finska) måndag 29.1.2024 kl 18.45 – 19.15 tillsammans med coachen, läraren inom småbarnspedagogiken, vår kollega Pia Peltoniemi.

Matts och Pia berättar om coaching, ett coachande förhållningssätt och ledarskap – Vad, Hur, Varför i skola och daghem. Hemmasittar-utmaningar och lösningar. På plats finns även vi andra i Positive Solutions teamet för att svara på dina frågor. Även där har du möjlighet att ta del av vårt fantastiska mässerbjudande som är i kraft till 31.1.2024. Det vill du inte missa!

Visst ses vi i mässhallen 26 – 27.1.2024 och/eller via Zoom på måndag 29.1? Varmt välkommen! Tillsammans förändrar vi världen!

Vårt koncept: Vi tänder stjärnor, tillsammans!

Tidigare nyheter