Matts Pettersson

ICF Associate Certified Coach (ACC)

Speciallärare, studiecoach, tränare, sälj, kontaktperson

Matts Pettersson, ICF ACC

Lärande och växande är det jag brinner för. 

I skolan jobbar jag som speciallärare och studiecoach, i mitt arbete ingår även att undervisa och coacha hemmasittare.

Jag jobbar också som coach, föreläsare, personal trainer och workshopshållare. Därtill är jag Positive Solutions kontakt- och säljperson gällande Stars-konceptet, ett coachande förhållningssätt och ledarskap i skolan och i företag samt övriga utbildnings-, fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Som professionell coach får mina kollegor/studerande/klienter se sig själva och sin potential, tillsammans väcker vi deras drömmar och går framåt. Jag tror på det enkla, vilket är att lyssna på sig själv, och agera i enlighet med vad man värdesätter och tror på.

Jag coachar individuellt och i team, drar workshops, föreläser och gör träningsprogram.

Jag vill hjälpa dig att utvecklas och må bra!

Är du nyfiken på coaching, träning, utveckling, Stars-konceptet eller på mig, läs mera här under eller boka en avgiftsfri halvtimme med mig.

Boka din tid i kalendern eller kontakta mig via kontaktuppgifterna, så syr vi ihop något fint tillsammans!

Matts

Med egna ord

Jag vill hjälpa dig och din organisation att utvecklas och må bra! Fortsätt läsa om du vill veta mera om mig och

Vet du vad du vill, men du gör det inte?

Vet du inte vad du vill, men du vill ha förändring?

Har du en dröm eller ett problem? Hook me up, så fixar vi det, och har kul på vägen!

Jag coachar individuellt och i grupp. Jag följer ICF:s etiska riktlinjer och hjälper dig att se storheten i dig själv och följa det ditt inre säger till dig att du ska göra.

Kom igång med träningen

Med en kombination av professionell coaching och träning med träningsprogram så skapar vi tillsammans en plan som gör att du kan ta kontroll över din egen fysiska hälsa. Ofta krånglar vi till det och försöker kopiera andra. Jag hjälper dig till en hållbar förändring, där du får ansvaret och jag hjälper dig.

Jag är tränare inom triathlon, crossfit och fotboll, så vad du än vill göra har jag erfarenheten att hjälpa dig.

Kom ihåg! Jag älskar nybörjaren!

Stars-konceptet består av professionell och kvalitetssäkrad coaching till elever/studeranden, skolpersonal och föräldrar. Olika former av naturligt och nära stöd i vardagen. Återkommande workshops, men också snabba energiboosts för att hålla fokus och få till stånd en hållbar förändring. Då vi alla talar samma språk och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, skapar vi trygghet, gemenskap och framgång.

Läs mera om vad allt Stars-konceptet erbjuder på STARS eller kontakta mig så berättar jag gärna mera.

Hemmasittare

Jag coachar hemmasittare, föräldrar till hemmasittare och lärare.

Jag föreläser och drar interaktiva workshops inom detta område.

Jag har erfarenhet att jobba med hemmasittare, och har redskap som hjälper föräldrarna att vara det stöd de behöver vara. Jag ger studerande redskap att vända på trenden och hitta drömmarna som hen vill uppnå. Jag coachar lärarna till att se potentialen i sig själv och studeranden, så att ni kan växa ur problemen tillsammans.

Coaching av lärare och rektorer

Föreläsningar kring välmående, hur kommunicerar vi i lärarrummet och hur orkar jag i arbetslivet.

Det viktigaste vi har i Finland (och världen) är våra barn och ungdomar, för att ta vara på denna resurs så måste vi ta vara på våra lärare, studeranden och föräldrar. Jag coachar, föreläser och drar workshops inom vårt Stars-koncept, som ser till att vi får ork i vardagen. Via detta koncept får du redskapen som tar dig och ditt lärarskap till nästa nivå. Det vi jobbar med:

  • Hur lyssnar jag på andra (studerande, föräldrar, kollegor)
  • Hur får jag andra att drömma och följa sina drömmar?
  • Hur motiverar jag mina studeranden?
  • Hur löser jag problemsituationer?
  • Hur skapar jag ett hållbart liv, så att jag orkar satsa på framtiden?

Fortbildning av lärare och rektorer

Känner du nyfikenhet att utveckla och utvecklas i din yrkesroll och/eller i ditt privatliv, då kan vi på Positive Solutions bl a erbjuda följande kortare och längre kurser och fortbildningar

  • Coachingens grunder – en inblick i ett coachande förhållningssätt med praktiska verktyg
  • Tända stjärnor-handledare – Ett läsår med färdigt material att flexibelt använda i klassen, månad för månad.
  • Ett coachande ledarskap i skolmiljö – kommunikation, hantera konflikter, bygga ett starkt kollegium
  • En modern, coachande ledare i skolan. En gedigen utbildning i coaching och ett coachande förhållningssätt med eller utan internationell certifiering.

Kontakta mig gärna så diskuterar fram den bästa lösningen för dig och din skola.

Vårt samhälle förändras ständigt och det gäller att hänga med. Ett företag som hänger med i tiden satsar på sina medarbetares och chefers välmående. Jag erbjuder följande tjänster för att hjälpa ditt företag att bli det bästa företaget för dina anställda.

Coaching 1to1 eller i grupp.

Må bra dagar, föreläsning kring välmående/coaching/utveckling. Samt fysisk aktivitet och hur vi kan utveckla detta.

PT-tjänster, gruppträning, personliga träningsprogram osv.

Föreläsningar kring teman som utveckling, coaching och välmående.

Vill du föra in ett modernt coachande ledarskap i din organisation?
Ge konkreta coachverktyg åt dig, dina chefer, ledare att använda i vardagen. Möjliggöra för medarbetarna att utföra sina uppgifter optimalt, ta ansvar, utveckla och växa.
Att implementera ett hållbart coachande ledarskap är inget quick fix, men vi har lösningen för dig. Du kan välja en företagsinternlösning eller ta del av våra öppna utbildningar. Det finns fördelar med båda alternativen. Vi har heltäckande lösningar som består av ledarskapsutbildning, team och individuell coaching, 360° med individuell coaching, konflikthantering samt att vi coachar utifrån personalenkätsfeedback. Eller enbart välja ledarskapsutbildningen för företagets ledare tillsammans eller gruppvis.

Ta kontakt så berättar jag mera.

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!