MiB Family & Work:

Self-Leadership webinar

Självledarskap och positiv själviskhet är nycklarna till välmående, balans i livet.

Du kan vara både en ”bra” mamma och en karriärkvinna.

Jag är glad och hedrad över att bli inbjuden att prata om detta viktiga ämne med Mothers in Business.

Positive Solutions stolt MiB Trusted Partner

Positive Solutions vill stödja mammor och familjer så att familjelivet, särskilt under de berömda barnåren, blir glädjefullt istället för att bara ta sig igenom det dag för dag. Att ha ett barn är en stor sak i en människas liv, eftersom saker och värderingar plötsligt får en ny ordning av betydelse. Det är fullt möjligt att bygga karriär och samtidigt vara en närvarande förälder när man istället för yttre förväntningar funderar på vad som passar dig och din familj, d.v.s. att du inte fokuserar på saker som ”borde” göras utan på saker som är viktiga för dig och din familj.

Vad vill jag ha? Vad behöver jag? Hur hittar jag en balans mellan arbete, familj och mig själv? Bara du vet vilka dina rätta svar är på dessa frågor. Att sparra dina tankar och definiera dina egna mål med en extern coach gör tänkandet och lösningarna tydligare, varför coaching alltid lönar sig. Din tid är nu, inte ”sen”.

Positive Solutions är här för dig, både i Business & Life.

Tidigare nyheter

Danfoss Scrum Masters

Grundkurs i coaching för Danfossin Scrum Masters På Grundkursen i coaching bekanta sig Danfossin Scrum Masters med professionell coaching. Kursen gav dem bra uppfattning om

Läs mera »