ICF och EMCC Pro Coaching -pris åt Christine Suvanto

Priset delades ut för första gången. Pro Coaching-priset delas ut till en person eller organisation som har gjort ett betydande arbete inom coaching, främjat den professionella coachingens synlighet, coaching-branschens utveckling samt användningen av professionell coaching. Alltså arbetar pro coaching, för coaching.

Christine fick äran att emotta ICF:s och EMCC:s Pro Coaching 2020-pris på ICF:s och EMCC:s gemensamma jubileumsseminarium!

Mottagaren valdes av Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och Kemppi Oy:s styrelseordförande Teresa Kemppi-Vasama. Av 20 nominerade hade det valts tre finalister, Christine Suvanto, Esbo Stad och HAUS kehittämiskeskus Oy som ägs av finska staten.

Christine lever och lär inspirerad av professionell coaching och enligt de ansedda väljarna representerar Christine ett etiskt och professionellt agerande och arbetar med hjärta för coaching. Hon har haft effekt och påverkat i mångas utveckling och tillväxt samt infört coaching till flera olika branscher – oavsett branschens ekonomiska möjligheter.

I sitt tal tackade en rörd Christine ICF och EMCC och framhävde viktigheten av samarbete. Hon berättade att hon är tagen av denna stora ära och sade att även om hon fick Pro Coaching-priset så är det till oss alla, för tillsammans förändrar vi världen.