WCN och Have a Nice Conflict

Women’s Career Network är ett nätverk för kvinnliga studenter med anknytning till företag, ekonomi eller juridik.

Målet är att knyta samman dessa studenter med likasinnade kollegor, mentorer och toppföretag.

Vid WCN:s mentorskapsprograms kickoff berättade Tom Suvanto vad som motiverar #1 när det går bra och #2 i en konfliktsituation. Och hur man kommunicerar på bästa möjliga sätt med olika människor.

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0 hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) kan SDI 2.0 skapa ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

Microsoft Outlook add-in ger tips hur skriva e-mail enligt mottagaren.