Tunnustuksen antaminen ihmissuhteissa

Sankari. Tämä sana kuvaa parhaiten pelastustyöntekijöitä ja terveydenhuollon sekä sairaanhoidon ammattilaisia, jotka ovat uhranneet paljon. Siksi arvostuksen välittävä viesti oikeaan aikaan ja oikeilla sanoilla on yksi yksinkertaisimmista ja tehokkaimmista tavoista parantaa ihmissuhteita. Suhteissamme tunnustuksen ja kiitoksen saaminen (asioista, joista haluamme niitä), antaa meille yhteenkuuluvuuden tunteen. Se auttaa meitä tuntemaan itsemme ymmärretyiksi ja arvokkaiksi.

Mutta oletko ikinä saanut “kehun”, joka on mennyt täysin vikaan? Tai ehkä olet joskus ollut yllättynyt siitä, että hyvää tarkoittava kiitollisuudenosoituksesi on ymmärretty täysin väärin? Ongelmana on, että meillä on taipumus sanoa asioita siten, kuten haluaisimme ne kuulla, sen sijaan, että oikeasti ajattelisimme, miten toiset haluaisivat ne kuulla.

Jos otat arvostuksen osoituksia muotoillessasi huomioon ihmisten vaikuttimet, motiivit – heidän motivoivan arvojärjestelmänsä (Motivational Value System, MVS) – on paljon todennäköisempää, että viestilläsi on tarkoittamasi myönteinen vaikutus.

Ihmisten motiivit vaikuttavat heidän toimintaansa ja heidän päätöksiinsä niistä asioista, jotka ovat heillä tärkeimpiä. Jos tiedät, että jollain henkilöllä on sininen MVS ja tämä haluaa auttaa, tällöin tiedät myös, että toisen ihmisen tarpeiden täyttyminen on todiste avun antamisesta. Miten silloin kiität? On tietenkin kuvailtava saatua apua sekä sen myönteistä vaikutusta avun saaneelle henkilölle. Tämä on enemmän kuin pelkkä kiitos, koska se yhdistyy siniseen motiiviin näyttämällä, miten auttamisen motiivi täyttyi ja miten se vaikutti muihin ihmisiin.

Tässä ajatuksia arvostuksesta jokaiselle seitsemälle MVS-tyypille, jotka kuvaillaan SDI 2.0:ssa:

SININEN

He pitävät siitä tunteesta, että heitä tarvitaan ja heitä arvostetaan. Heille on tärkeää, että heidän antama apu oli aidosti hyödyllinen toiselle henkilölle ja että sillä oli myönteinen vaikutus toisten elämään.

PUNAINEN

He pitävät tunnustuksesta heidän kyvystään nähdä, mitä asioita on tehtävä ja saada lisäksi nämä asiat tehdyksi. Heille on tärkeää, että heidän saavutuksensa olivat osa jotain suurempaa ja että ne tukivat korkean tason tavoitetta.

VIHREÄ

He pitävät siitä, että heitä kunnioitetaan heidän asiantuntijuutensa, luotettavuutensa ja arviointikykynsä vuoksi. Heille on tärkeää, että mikä tahansa heidän luoma rakenne, prosessi tai järjestelmä on tehokas ja toimiva – tai että se selkeyttää asioita tai säästää muiden aikaa.

PUNASININEN

He pitävät siitä, että heidät tunnetaan heidän myötätunnostaan ja kyvystään parantaa muiden ihmisten elämää toiminnallaan, neuvoillaan tai mentoroinnilla. Heille on tärkeää, että muut ovat pystyneet kehittymään ja kasvamaan.

PUNAVIHREÄ

He pitävät siitä, että heitä arvostetaan heidän strategisten taitojensa vuoksi sekä siksi, että he osaavat muuttaa monimutkaiset ongelmat toteutuskelpoisiksi oivalluksiksi. Heille on tärkeää, että tuloksia tehtiin hyvin laaditun suunnitelman perusteella.

SINIVIHREÄ

He pitävät siitä, että heitä arvostetaan heidän omavaraisuutensa ja autonomisuutensa vuoksi ja siksi, että he ylläpitävät ilmapiiriä, jossa muilla on mahdollisuus kasvaa ja toimia itsenäisesti. Heille on tärkeää, että muut ovat kehittäneet taitoja, joilla auttaa itseään.

KESK

He pitävät siitä, että heidät tunnetaan heidän joustavuudestaan ja siitä, että he pystyvät toimimaan asianmukaisella tavalla missä tahansa tilanteessa. Heille on tärkeää, että heidän yhteistyönsä edisti avoimuutta ideoille, jotka tuottivat aiempaa paremmat tulokset kaikille osapuolille.

Avain aitoa arvostusta välittävien lauseiden muodostamiselle on ajatella vastaanottajaa. Mikä motivoi häntä tekemään asian, jota arvostit? Ole selkeä ja yritä puhua siten, että näytät ymmärtäväsi heidän päämotiivinsa.
Anna mennä. Ilahduta ihmisiä!

 

Tim Scudder

Dr. Tim Scudder on Core Strengthsin toimitusjohtaja Carlsbadissa, Californiassa. Hän on maailman johtava asiantuntija Relationship Awareness -teoriassa sekä teosten SDI 2.0, Results through Relationships, Have a Nice Conflict, ja The Leaders We Need kirjoittaja. Tim on Core Strengthsin johtava tutkija ja kirjailija.