From Boss to Leader, vilken bok ska jag läsa?

"Behovet av förändring i chefsskapet, ledarskapet lyfts idag aktivt upp i de sociala medierna d v s från en hierarkisk Boss till modern Leader."

Det har jag också lagt märke till då jag allt oftare får frågan, vilken ledskapsbok tycker du jag ska läsa? Vilken ledarskapsbok rekommenderar du? Jag älskar böcker och att läsa och även i det här ämnet finns det många böcker. MEN tyvärr kan du inte enbart läsa dig till ett modernt och äkta ledarskap. Till det behövs en transformation och den startar inifrån dig själv. Så vad behövs då för ett modernt ledarskap? Jag skulle förstås kunna nöja mig med att säga ett coachande förhållningssätt, med risk att många kanske vet vad det innebär.

Med andra ord uttryckt så kräver ett framgångsrikt och modernt ledarskap följande egenskaper av ledaren/förmannen/chefen – gemenskap, öppenhet, mod, sårbarhet …

Gemenskap – VI arbetar tillsammans mot ett gemensamt tydligt mål. Alla i gemenskapen är respekterade, delaktiga, uppskattade och medvetna om vi alla har en viktig uppgift för att vi tillsammans ska nå vårt mål. Mål, mission, vision, värdegrunden, regler är inte bara ord i en företagspresentation, utan de är implementerade i hela organisationen och genomsyrar allt vi gör och alla beslut vi tar. Rättvist, jämlikt, hållbart och uppskattat.

Öppenhet – Öppenhet för nya idéer, nya metoder, nya lösningar. Öppenhet, nyfikenhet och respekt för olikheter. Öppenhet att prova på. Öppenhet att föra inte bara diskussioner, utan dialoger där vi gemensamt vidareutvecklar tanken, idén. Öppenhet för att ständigt utvecklas som ledare. Insikt om att du som ledare aldrig är färdig.

Mod – Mod och tillåtelse att testa, prova, göra misstag, lyckas. Mod att omge sig med experter. Mod att utveckla, utvecklas och låta andra växa. Mod att säga att jag inte vet, vi tar reda på. Mod att ge ansvar och delegera fullt ut. Mod att bära det egna ansvaret. Mod att medge att jag tog ett fel beslut, gjorde fel.
Mod att ta itu med konflikter. Mod att lyssna in och sedan ta beslut, även obekväma. Mod att lyfta upp svåra saker. Mod att vara ledare.

Sårbarhet – Vad har det med ledarskap att göra, säger många. Men visst är det mycket trevligare att arbeta med en äkta fysisk människa än med en robot. En ledare får vara ledsen, besviken, stolt, olycklig, glad och lycklig d v s visa sina känslor. Använda hjärnan och hjärtat i tal, skrift och i de olika människomötena.
I det operfekta ligger det perfekta – Mod att vara människa, medmänniska och en i gänget fastän tydlig ledare!

Vem och vilka är ledare?
Helt naturligt är att vi tänker på vd:n, personalchefer, direktörer, men ofta glömmer vi bort teamleaders, HR, rektorer, lärare, läkare, föräldrar … Därtill glömmer vi kanske bort den viktigast ledaren. Vi är vi alla ledare i vårt eget liv. Hur är vi rustade för det?

Vågar du vara ledare och är du villig att jobba för ditt ledarskap?
Själv har jag många gånger stött på och arbetat med härliga personer i ledande ställning, allt från koncernchefer till teamleaders, som känt sig ensamma, otillräckliga och osäkra i sin ledarroll. Många av dem har aldrig fått möjligheten att utvecklas och utbilda sig i ledarskap. Ofta har det varit duktiga experter som plötsligt fått personalansvar, befordrats som följande steg i karriären. Ledarskap och att ha ett personalansvar är ett arbete i sig, inte bara något man sköter vid sidan om det ”riktiga” arbetet. En ledare ska finns där och möjliggöra de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att utföra sitt arbete och tillåta dem att utvecklas och vara experter på sina specialområden.

Ute i världen är det helt naturligt att varje ledare har sin egen professionella coach som bollplank, utmanare och stöd. Lika naturligt är att de få gå och till och med krävts att de går en certifieringsutbildning i ett coachande ledarskap. Bravo!

Ta hand om dina medarbetare så tar de hand om dina kunder, klienter och din business. Och kom ihåg att som ledare ta hand om dig själv.

Hur kan du utveckla ditt ledarskap och självledarskap?
• Anmäl dig till utbildningen – ACTP Certifications Program for Professional Coaches and Leaders, steg 1 – Diplomutbildningen som börjar 20 – 21.1.2022 – Läs mera om den här!
• Boka individuell tid för Executive och Business Coaching – här!
Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på var du står idag och vad som är bäst för Dig!

Tillbaka till frågan, vilken bok ska du läsa 😉. Då rekommenderar jag Brené Browns böcker ”Våga vara operfekt”, ”Mod att vara sårbar” och ”Mod att leda” (finns på bl a svenska, finska, engelska). Handlar de om att vara ledare, javisst, men framför allt handlar de om att vara människa. I din roll som ledare, är du en människa omringad av människor.
Bli den ledare du vill vara! Lycka till!

Soliga coachingkramar

Christine tänker högt

Arbetar sedan 2012 som professionell coach, både individuellt, i grupper, privat och i företag internationellt. Executive, Business, Career, Life hon finns här för dig. Hon utbildar coachar och fungerar som mentorcoach nationellt och internationellt (WBECS, CoachCompanion).

I kommunikations-, utvecklings- och konflikthanteringsuppdrag använder hon sig även av verktyget SDI (Strength Deployment Inventory) .

Christines tidigare tankar
Uppnå dina mål

Saknar du rikting i livet eller stöd på vägen? Reservera egen tid för coaching.

Coaching

Vill du uppnå bättre självsäkerhet, självkänsla och utvecklas som människa?

Har du frågor?

Saknar du tilläggsinformation om oss och våra tjänster? Ta kontakt så berättar vi mera!