Tom Suvanto

ICF Professional Certified Coach (PCC),

Mentorcoach,

Core Strengths SDI 2.0 Partner & Master Facilitator

 

Tom Suvanto

Win-Win-Win 

Jag gillar att coacha och utbilda företag och team – få samarbeta, kommincera, utveckla, hitta nya lösningar, förenkla – för att att uppnå hållbara resultat, både ekonomiska och miljöresurser, välmående och engagemang.

Jag har en lång och gedigen arbetserfarenhet från flera finländska storföretag med ekonomi, administration och ledarskap.

Ta kontakt om du behöver hjälp med personlig eller professionell utveckling eller om din organisation behöver hjälp i förändrings- eller utvecklingsprocesser!

Tom

Med egna ord

Jag vill hjälpa dig och din organisation att utvecklas och må bra! Fortsätt läsa om du vill veta mera om mig och

Win-Win-Win

Ensam är inte stark, varken som chef eller medarbetare. Att bolla tankar, idéer, problem tillsammans med en neutral, professionell person som lyssnar, ställer frågor, utmanar tanken och handlingen ger nya perspektiv, lösningar som tar såväl företaget, teamet som den enskilda individen framåt.

Det vet jag från mitt ”tidigare liv” då jag arbetat som VD, platschef, controller mm.
Jag vill gärna vara den personen som stöder dig, ditt ledarskap och din organisation att hitta och utnyttja all den inre potential som ni besitter (RQ). Med relationell intelligens (RQ) blir summan större än beståndsdelarna. Tillsammans alltid starkare!

Med mig och Positive Solutions händer det grejer

Vi utbildar, utvecklar och coachar företag, grupper och givetvis individuellt mot mål och framgång. Vi hjälper till med att förbättra kommunikationen och samarbetet, uppställa motiverande mål, hantera konflikter och sporra team, ledare och medarbetare.

Vi utbildar, föreläser och håller interaktiva workshops såväl internt som öppna.
Vi tror på ett coachande modernt ledarskap och vet att det inte är något man enbart läser sig till, det kräver en gedigen utbildning med många praktiska övningar och konkret träning i vardagen.
En modern ledare är en förebild som vågar vara sårbar, operfekt och omge sig med experter. Läs mera om Modernt Ledarskap.

För Dig som vill vara en modern coachande ledare eller är intresserad av personlig utveckling arrangerar vi Business & Life Coach Certification Programmed eller utan internationell certifiering, det väljer du själv.

Vi vet att du är expert på din organisation och bransch därför erbjuder även skräddarsydda lösningar. Vi på Positive Solutions har en lång och bred erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling, därför kan vi tillsammans bygga en helhet som möter era behov på bästa sätt!

Alla som vill och behöver en förändring, liten eller stor, är välkomna till oss!

Som Core Strengths Partners och Master Facilitators ordnar vi utbildningar och kurser för dig med det moderna kommunikationsverktyget SDI 2.0.

SDI är ett enkelt, effektivt och digitalt kartläggningsverktyg, som används av organisationer som vill skapa fungerande kommunikation, bygga starka och effektiva team, hantera och framför allt förebygga konflikter samt utveckla ledarskap.

Vi certifierar även SDI facilitatorer/handledare så att:
– din organisation internt kan använda SDI verktyget i hela verksamheten för att med ett gemensamt språk optimera projektarbeten, effektivera teamarbetet, hantera konflikter, implementera ett modernt coachande ledarskap, kommunicera smidigt, framgångsrikt internt men även med kunder och övriga intressenter.
– du, som certifierad SDI handledare/facilitator själv kan dra framgångsrika workshops, teamcoachingar och individuella coachingar (Ledarskap, karriär, parcoachingar).

SDI 2.0 är översatt till över 20 språk och kan därför mycket flexibelt även användas i internationella organisationer.

Ta kontakt så planerar vi tillsammans en fungerande helhet som möter dina behov på bästa sätt!

Vi finns här för din framgång!

Vi planerar och skräddarsyr lösningar för dig och dina behov!

Behöver ditt företag, ditt team, ditt evenemang nytt perspektiv som väcker nya tankar? Låter en motivationshöjande Kick-Off spännande? Kanske ett evenemang, en dag med fokus på wellbeing, friskvård låter intressant?

Är din organisation i behov av ett bättre samarbete och VI-anda?  Eller skulle hjälp med konflikthantering behövas? Står du och din organisation inför en större förändring eller är ni i behov av en hållbar förändring?

Vi kommer till er där ni befinner er och förverkligar virtuella eller fysiska föreläsningar, workshops och evenemang.

Individuell coaching

Coaching är partnerskap mellan coach och klient. Som ICF certifierad och erfaren coach finns jag vid din sida, lyssnar, frågar, utmanar och uppmuntrar dig till nytänk.

Med mig lär du dig att se möjligheter, hitta lösningar och tillsammans lockar vi fram dina styrkor samt hela din inre kapacitet, som för dig mot ditt motiverande mål. Målet är alltid ditt eget, ibland arbetar vi med att reda ut tankar för att hitta ett mål som du vill uppnå.

Ditt mål kan t ex gälla karriär, ledarskap, arbete, hälsa, välmående, motivation, självförtroende och mod att våga drömma stort och sedan ta steg mot målet.

I min coaching använder jag ofta SDI 2.0 kartläggningen som bas för att vi tillsammans kan se vad som motiverar dig, vilka dina styrkor är och vad som kan trigga dig till konflikt.

Coaching är alltid konfidentiellt, frivilligt och äkta. Jag stöder dig som har viljan att få en förändring till stånd i yrket eller privat och som är villig att jobba mot målet.

Teamcoaching

Teamcoaching är partnerskap mellan coach och teamet. Teamet består av max 15 personer.
Teamet vill en förändring, vill nå ett mål även om målet i början kan kännas diffust. Tillsammans arbetar vi fram ett motiverande mål, därefter coachar vi fram lämpliga steg mot målet. Varje teammedlem bär ett gemensamt ansvar och tar gemensamma steg framåt, men tar även självständiga, egna steg som bidrar till teamet framgång.

I teamcoaching använder jag och vi på Positive Solutions det moderna och effektiva verktyget SDI 2.0 som grund för

  • att se vem vi är i teamet
  • förstå och uppskatta varandras olikheter
  • se de styrkor som finns i teamet och sedan använda dem optimalt
  • hitta möjliga konflikttriggers för att förutse och förebygga konflikter

Tillsammans tar vi steg mot er framgång ert mål!

Stars-konceptet handlar om att tillsammans tända stjärnorna i oss själva och i varandra. Tillvara ta all den inre potential som finns i varje människa. Bygga en positiv självbild. En positiv självbild fås genom att känna till sina egna styrkor och resurser, men även vara medveten om sina utmaningar. Att se utmaningarna som en möjlighet till nya lärdomar och utveckling.

Ge alla barn möjlighet att växa och utvecklas.

Uppnå dina mål

Du hittar lätt en för dig lämplig tid för coaching.

Coaching

Du blir självsäkrare, får bättre självkänsla och utvecklas som människa.

Har du frågor?

Har du frågor? Ta kontakt så berättar jag mera!