Uppnå nästa nivå eller förnya och bibehåll din ACC, PCC eller MCC certifiering

MCP Mentor Coaching Program

Christine Suvanto Mentor Coaching Program

Vad?

Praktisk 3D coaching – Du coachar, du blir coachad, du ser coaching – med givande, lärorika feedback- och coachingdiskussioner tillsammans med coachkolleger i grupp. Kärnkompetenser, etiska riktlinjer, PCC markörer i praktiken. Vi träffas 6 gånger – 2h 15 min/gång. I den individuell mentorcoaching – 3 x 1h – har vi full fokus på dig – din coaching, dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Som professionella coacher har vi förbundit oss till fortlöpande fortbildning och utveckling, att göra det tillsammans är effektivt och roligt!

För vem?  För dig som:

 • Vill hålla din ICF certifiering i kraft – ACC och PCC. Tips! Ta en titt på ditt certifikat, hur länge är det i kraft ännu? Hur står det till med fortbildning, utveckling och mentorcoachingen?
 • Uppgraderar din ICF certifiering till nästa nivå – från ACC till PCC eller PCC till MCC *)
 • Som söker ICF certifiering längs portfoliostigen och behöver mentorcoachingtimmar
 • Vill hålla din coachingkompetens på topp
 • Är nyfiken och vill utvecklas och växa som professionell coach, i enlighet med ICF:s kärnkompetens 2 där fortlöpande lärande förutsätts.

*) för dig som har siktet inställt på MCC och ev. redan gått MentorCoaching Programmet finns även följande steg tillgängligt – From Great to Coaching Excellence, hör av dig till Christine.

I MCP – Mentor Coaching Programmet ingår:

 • KickOff (kl 15 – ca 16.30, Zoom)
 • 6 x 2 h 15 min mentorcoaching i grupp online. (kl 15 – 17.15, Zoom)
 • 3 h individuell mentorcoaching (3 x 1 h) • konstruktiv feedback vid individuella diskussioner och i grupp
 • 3D Coaching – Coaching ur tre perspektiv – Coach – Klient – Observatör. Du lär dig analysera och reflektera över dina och andras coachingar samt att ge och få konstruktiv feedback.
 • Genomgång av ICF kärnkompetenser och etiska riktlinjer och minimikraven för de olika certifieringsnivåerna
 • Intyg på att du deltagit i programmet och genomfört det i sin helhet, 13,5 h mentorcoaching i grupp och 3 h mentorcoaching individuellt, intyget kan bifogas till din ICF-ansökan
 • All Inclusive-paketet inkluderar även 3 transkriberingar samt 1 översättning vid behov.
 • Du får eventuellt också möjligheten att evaluera en godkänd MCC coaching 😉
_ABC5010
Christine Suvanto, MCC (ICF)
Coach Educator, Mentor Coach, Group Mentor Coach, Assessor
(PositiveSolutions, CoachCompanion, WBECS, Breakthrough Coaching)

Program

För att få ett intyg behöver du:

 • Delta i samtliga 6 x 2 h 15 min Gruppmentor coaching sessionerna (Vid förhinder kan ett tillfälle kompenseras med en extra utvärdering av en kurskamrats coaching.)
 • Träffat din mentorcoach 3 x 60 minuter. Inför din individuella mentorcoaching skickar du in 1 bandning*, transskript och din utvärdering av samtalet. Skicka in materialet senast 7 dagar innan MC träffen. Fördela de individuella mentorcoachingtimmarna jämt över tid, så du hinner öva och träna med dina klienter mellan träffarna.
 • Minst en gång varit i samtliga roller dvs coach, klient och observatör.
 • Utvärdera en egen coaching som du coachat under vår Grupp Mentor Coaching.
 • Välja och utvärdera en kurskamrats coaching i de gemensamma gruppträffarna. Då du skickat in din utvärdering, får du mentorcoachens utvärdering. Då kan du jämföra dina och mentorcoachens observationer och vid behov ställa klargörande frågor till mentorcoachen.

* bandning av coachingsamtal alltid med skriftligt tillstånd av klienten. Samtalets längd 30–59 minuter

Vad förväntas av dig?

Genuint intresse och nyfikenhet för att lära dig mera, växa och utvecklas som coach. Vilja att arbeta under hela programmet, utan handling och arbete blir det inget resultat. Aktivt deltagande i gruppsessionerna; du coachar, du blir coachad och du observerar coaching, det vill säga 3D coaching, då det är som bäst.

Arbetet innebär att du under programmet har en eller flera egna klienter som du coachar. Coachsamtalen spelas in med skriftligt tillstånd. Efter varje coaching lyssnar du på och reflekterar över din coaching.

Inför varje individuell Mentorcoaching träff (3 x 1h), väljer du ett av dina inspelade coachingssamtal som du transkriberar och utvärderar skriftligt enligt de direktiv du fått under programmets gång. Därefter skickar du in den inspelade coachingen jämte transkribering och din utvärdering till Christine. Boka sedan mentorcoaching via www.positivesolutions.fi – tidsbokning.

Tillsammans jämför du och din mentorcoach era observationer, hittar dina styrkor och utvecklingsområden som du fokuserar på och arbetar med till din nästa individuella mentorcoaching timme.
Allt detta d v s alla praktikaliteter går vi noggrant igenom i grupp under vår KickOff.

Om transkriberingen verkar krånglig och tidskrävande, inga problem vår utbildade och erfarna transkriberare står till ditt förfogande. Välj i sådana fall vårt All Inclusive Paket, läs mera i faktarutan. Där ingår även en översättning (finska-svenska-engelska-franska), som kan behövas ifall du ska lämna in en certifieringsansökan till ICF.
Är du osäker på vilkendera du ska välja? Tips! Banda ett 15 minuter långt coachingsamtal och testa transkribera och känn efter hur det känns.

Jag ser framemot en spännande resa tillsammans med dig – där vi lär av och med varandra!

Varmt välkommen!

Fakta

Kursens omfattning: 6 x 2h 15 min i grupp och 3 x 1h individuellt samt en inledande KickOff.
Längd: Kursen sträcker sig över 5 – 9 månader.
Gruppstorlek: Max 10 personer. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.
Förkunskaper: ICF/EMCC certifierad coach eller minimi 60h annan internationellt kvalitetssäkrad coachutbildning. Boka gratis introduktion.
Kursintyg: Efter genomfört program erhålls intyg på 16,5 (13,5+3) MC timmar i enlighet med ICF:s krav.
MentorCoach/utbildare: Christine Suvanto, ICF MCC, ICF Assessor, internationell MentorCoach, Coachutbildare
Pris: 1.590 euro + moms (1.971,60 euro inkl. moms)

eller

All Inclusive Paket:
1.790 euro + moms (2.219,60 euro inkl. moms)
Innehåll: MCP + 3 transkriberingar + 1 översättning.
(Prisexempel: MCP 1.590€ + 3 transkribering 201€ + 1 översättning ca 190€ +moms)

Praktikaliteter steg för steg:
1. Ta kontakt info@positivesolutions.fi och vi skickar dig en anmälningsblankett att fylla i.
2. Skicka in den ifyllda blanketten och boka tid för en kort intervju (20 min) med Christine www.positivesolutions.fi (Gratis introduktion – Christine).
3. Deltagare antas i anmälningsordning. Anmäld är du då du träffat Christine och betalat din avgift. Du får en bekräftelse per epost att din plats är säkrad.

Jag ser framemot en spännande resa tillsammans med dig – där vi lär av och med varandra!

Varmt välkommen!

ICF certifieringsnivåer

CredentialBadges_ACC_Blue
CredentialBadges_PCC_Blue
CredentialBadges_MCC_Blue
Svenska

kl 9:00-11:15 (EET)

    (KickOff 22.5.2024 15:30-16:15)

Session 1          5.6.2024

Session 2        26.6.2024

Session 3        17.7.2024

Session 4        14.8.2024

Session 5          4.9.2024

Session 6        2.10.2024

 

 

 

 

 

Suomi

klo 17:00-19:15 (EET)

(KickOff   22.5.2024 17:00-17:45)

Sessio 1         5.6.2024

Sessio 2      26.6.2024

Sessio 3       17.7.2024

Sessio 4       14.8.2024

Sessio 5         4.9.2024

Sessio 6       2.10.2024

 

 

 

 

 

English 

at 14:00-16:15 (EET)

    (KickOff  22.5.2024 14:00-14:45)

Session 1         5.6.2024

Session 2         26.6.2024

Session 3         17.7.2024

Session 4         14.8.2024

Session 5           4.9.2024

Session 6         2.10.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I was fortunate to have Christine as the facilitator of a group learning experience for coaches interested in achieving a mastery coaching level. Christine creates a safe environment where you are encouraged to stretch and grow. She models presence, truly believes in our abilities, and provides helpful insights relative to coaching competencies. When we had an option to continue to meet as a group after the program ended, I did not hesitate to choose Christine as my mentor coach and facilitator of our new group. I highly recommend Christine!”
Laurie Kelley, USA
“Viktigaste insikten i MCP MentorCoaching Programmet för mig är att coaching är en färskvara, att man behöver ha en regelbunden input och omge sig med personer som håller på med coaching för att upprätthålla den. Det kan lätt bli lite slentrian och det är viktigt att man blir påmind om coachingens grunder."
Daniel Hjulfors, Finland
“MCP MentorCoaching Programmets upplägg är väldigt lärorikt när man tar in övriga människors coaching och får bevittna det. Oavsett om man är client, coach eller en som bevittnar en coaching så är det så otroligt lärorikt. Kanske ännu lättare att få som observatör att se tydligare hur människor tänker och får nya idéer till sin coaching och som man kan implementera. Regelbundna reflektioner kring sig själv, kring coachingen, kring PCC markörerna så helheten blir så mycket tydligare för mig. Vilka krav ställer ICF på mig och hur påverkar det mig som coachande ledare.”
Ronnie Granlund, Finland
“Christine has been my mentor coach for a few months now and learning with her has been very rewarding. With a warm and welcoming approach, she offers competence, clarity and support and knows to focus my efforts where attention is needed. I am grateful to Christine for being a trusting mentor, and for creating this perfect mix of safety and challenge, thus helping to elevate my game as a coach."
Janon Hamel, Montreal, Canada
“I chose Christine to be my mentor coach when I attended Marcia Reynold’s Breakthrough Coaching Certification Program. There were at least 15 other coaches I could have selected. Like the others, Christine’s profile, expertise, and experience was world-class. What stood out for me was her calm and peaceful demeanour. Behind the laughing eyes and caring smile, I saw a gentle persona, yet with an element of toughness and with so much to give to the world. I was almost right. In addition, Christine has boundless wisdom to share. Her insights are always spot on, and her approach is one of genuine and authentic love for the other person on the call. I have learnt so much and gained confidence on my coaching capabilities already after the first mentoring sessions. Learning with Christine as my mentor coach has inspired me to stretch myself even more and to reach for the skies!”
Cheong Choy Kiew, Singapore
“Thank you so much for your kind support. You help me to transform the way I coach and more aware what I can do more to support my coachee. Looking back to 2021, I found it was one of the best years for me. Previously, I found some challenges regarding chemistry check. After mentoring with you, I found the chemistry check is fun and helpful to support me as a coach. How to rapport and understand others. Because I need to send VDO to you, I possibly coach in English which I was reluctant to do for a long time. I gained more confidence to do what I never think I can do and would love to do more next year. I now accept the offers of work that I always thought that I cannot do it but now just say "Yes and Find the way." You are my role model in many areas that I want to be. Million thanks for supporting me to grow and learn more about myself and how I can be better.”
Somnuk Wiwatana, Bangkok
“Som mentorcoach är Christine professionell och hängiven! Hennes genuina vilja att se mig utvecklas som coach och människa är påtaglig, både i coachingar och i diskussioner kring framtiden. Hon har en otrolig förmåga att möta mig där jag är så att jag kan vara trygg och därmed öppen med mina tankar och känslor. Därifrån utmanar hon mig på ett utomordentligt sätt så att också jag ser stora gubben (potentialen) i mig själv. Att få ha Christine som mentorcoach under min egen coachutveckling har varit och är en otrolig förmån!”
Kennet Pettersson, Finland
“Working with Christine as a coach mentor and facilitator was such a positive experience for me. Her ability to be present and provide a caring, safe and supportive group experience helped me to be able to be authentic and share openly and receive feedback with the utmost respect. Her encouragement and calming presence created the space for us to be honest, open, and intimate. It was a game-changer experience as I practiced and learned to be a more effective transformative coach.”
Katherine Flahive, USA
“I started working with Christine in the context of my Masters, I chose Christine for her experience, and I am extremely happy with my choice. Christine is an attentive, present, very competent Coach. She has excellent listening skills, and she is very delicate but at the same time precise and effective. At each meeting I take full advantage of it, and I come outgrown and satisfied with my learnings.”
Chantal Giraldini Linder, Switzerland
“Jag har haft glädjen att få uppleva Christine både som coach och mentorcoach. Jag uppskattar Christines förmåga att som coach skapa en atmosfär av trygghet och förtroende. Samtidigt utmanar hon med nyfikenhet, skärpa och varm humor. Som mentorcoach lotsar hon klarsynt, tålmodigt och med glimten i ögat framåt inom den professionella coachingen. Tack vare hennes exempel har jag också lärt mig vad ett coachande förhållningssätt är i praktiken, och, att ett nyfiket mindset leder till mindre och större underverk. 😊”
Cecilia Holmberg, Finland
“Jag har fått lära mig och inspireras av Christine i snart tio år, dels som lärare men också som mentorcoach. Som (mentor)coach är Christine närvarande och skarpsynt, hon utmanar och uppmuntrar och ger konstruktiv feedback som är lätt att ta till sig. Jag går alltid klokare och lite rakare i ryggen från våra möten. Det är lätt att inspireras av Christine då hon brinner för det hon gör och alltid ser potential i dem hon jobbar med!”
Anna Granvik, Finland
“Christine was my Mentor Coach under the Breakthrough certification programme. Each session with Christine was encouraging and fruitful. She was always prepared with the evidence-based feedback from the recording submitted; affirmed me of the coaching markers hit; and evoke my thinking for areas that could be explored differently. Her presence and attentiveness to my agenda allowed us to partner well in our conversations to provide an expansive space for creating possibilities. Going through three sessions with Christine also meant that she was able to observe my progress and help me reap lots of learning and insights. It was truly an enriching experience.”
Irene Chia, Singapore
“It was wonderful to have Christine as my mentor coach! I appreciated the trust that she had in me and my skills as a coach which was very encouraging and made me feel that I was on the right track. I also appreciated her warmth, enthusiasm, humor and her caring way of giving feedback for my growth.”
Ana Preda, Romania
“Our last mentoring session has been life changing for me. Something clicked in my head. I am beyond grateful for your help.”
Catalina Flores, Netherlands

Frågor?

Hittade du inte svar på dina frågor?
Ta kontakt, vi berättar gärna mera!