Barefoot coaching – vårt bidrag till en bättre värld

Barefoot coaching – vårt bidrag till en bättre värld!

 

Vår mission ”Vi förändrar världen” för oss är detta inte bara vackra ord, vi har dem med i allt vad vi gör. Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, har vi tagit ett litet steg i rätt riktning. Vår vision ”Coaching för alla” är också något vi dagligen arbetar med på olika sätt. Ett exempel på det är Barefoot Coaching, som vi startat och där vi avgiftsfritt erbjuder individuell coaching och deltagande i Grundkurs i coaching, för ett antal människor som är i behov, men inte har ekonomiska förutsättningar till det (ex. arbetslösa, ungdomar, ensamstående föräldrar, seniorer, nya finländare).
Professionell coaching skall inte förväxlas med terapi. I professionell coaching utforskar vi rakt och äkta nuläget och gör sedan upp en målbild, en drömbild över vart vi vill komma. Tillsammans hittar vi styrkor och nya möjligheter, som tar oss mot målet.
Vi fokuserar alltid på det friska och fungerande. Coaching kan användas som komplement till terapi.

 

Alla Barefoot coacher har gått våra kvalitetssäkrade coachutbildningar och följer ICF:s etiska riktlinjer.
Beroende på arbetsläget har vi möjlighet att coacha på: svenska, finska, engelska, men även tyska, franska, spanska.

 

Är du eller någon du känner i behov av Barefoot Coaching?

Det är lätt och enkelt att fylla i en ansökan.

 

  1. Skicka email till info@positivesolutions.fi
  2. Skriv ”Barefoot Coaching” i rubriken, dvs ämne
  3. I meddelandet önskar vi att du:
    Berättar om dig själv, dvs vem är du?
    Berättar om din situation och varför du är i behov av Barefoot Coaching?

 

Barefoot Coaching – tillsammans mot nya möjligheter och dina drömmar!

 

Varmt välkommen!