Välkommen till CoachCompanion, ett av de första nordiska utbildningsföretagen i professionell coaching och ledarskap. CoachCompanion erbjuder utbildningar för företag, organisationer samt privatpersoner. CoachCompanion är det självklara valet för chefer och ledare, entreprenörer, VD på stora och mellanstora företag, rektorer, skolchefer, skolcoacher, myndighetschefer och deras personal, människor i karriärväxling, rådgivare, blivande chefer och privatpersoner som är intresserade av ledarskap, självledarskap och de kraftfulla coaching verktygen.
Vad är coaching?

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.” 

ICF- International Coaching Federation definition
CoachCompanion representerar kvalitet
När den högsta möjliga kvalitet blir standard, väljer du ACTP, ackrediterad av ICF.  CoachCompanion är en kvalitetssäkrad leverantör av ACTP utbildningar, d v s programmet uppfyller den högsta möjliga kvalitet på den globala marknaden, både gällande innehållet samt den status som programmet har både nationellt och internationellt. Tack vare detta kan du efter den genomförda utbildningen, ansöka direkt för en certifiering till ACC eller PCC nivå på ICF. Självklart tar vi hand om dig även efter din utbildning och ombesörjer dig med handplockade och relevanta påbyggnadsutbildningar för kontinuerligt lärande. Det coachande ledarskapet, Propellermodellen® är CoachCompanions egna varumärkesskyddade modell som idag används av flera stora aktörer. Varmt välkommen till en värld där du väljer hur långt du vill gå tillsammans med oss.
Personliga, passionerade och professionella
Vad gör vår modell så kraftfull? På CoachCompanion arbetar vi alltid med människor, oavsett om vi möter enskilda personer eller en hel organisation. En organisation består av individer, inom varje ledare finns en människa – tillsammans representerar de det mest värdefulla kapitalet, största resursen och viktigaste tillgången i varje företag. När individer växer, då växer och utvecklas även miljön runt omkring. För dig som vet att de ständiga förändringarna är oundvikliga samt att personlig utveckling är ett val, är CoachCompanion din partner för en helhetslösning med fokus på ett optimalt arbetsklimat där vi skapar förutsättningar till förändringsprocesser, där alla medarbetare är med på förändringståget. Med en kombination av många kraftfulla coaching verktyg samt en ledarskapsmodell som är lätt att förstå och applicera garanterar vi ett resultat utöver det vanliga. CoachCompanion fortsätter nu att möta våra kunders höga förväntningar på resultat genom våra utbildningar som baseras på teori, erfarenhetsutbyten och praktisk användning. Hos oss utvecklas deltagaren på ett positivt och kraftfullt sätt, där eget deltagande ger bestående resultat. Vi tror på praktiskt görande, med kortare teori genomgångar som effektiv utvecklingsväg.
Propellermodellen®
Påbyggnadsprogram för redan certifierade coacher som vill bemästra de kraftfulla coaching-verktygen på masternivå är också en del av vårt utbud. Propellermodellen® är CoachCompanions egna varumärkesskyddade modell för ett coachande ledarskap. Denna framgångsrika modell möjliggör att tillsammans med våra kunder bygga upp en coachningsstruktur inom den egna organisationen. Genom modellen, med ett kombinerat fokus på både människa och organisation, hjälper vi dig att implementera en tydlig ledarskapsförändring med direkt inverkan på produktivitet, lönsamhet, hållbarhet, kärnvärden, kundnöjdhet, måluppfyllelse samt välbefinnande hos dina medarbetare.
Din partner inom ledarskap och professionell coaching
CoachCompanions framgångshistoria började redan år 2004 och vi fortsätter skriva den tillsammans med våra deltagare och samarbetspartners genom att vara den ledande aktören i branschen och din trogna flexibla partner inom ledarskap och professionell coaching. Som renommerat utbildningsföretag har CoachCompanion genom alla år utbildat coacher och ledare. Som ackrediterade av International Coaching Federation ICF, har våra kunder kunnat utbilda sig hos oss från start till mål för att uppnå internationellt certifierad coach (ICF) nivå. ICF kallar detta program ACTP, ett ”All-inclusive Gold Standard Program”. ACTP står för Accredited Coach Training Program och All-inclusive betyder att såväl utbildning, mentorcoachingtimmar som en muntlig examen ingår i vårt program. Därtill ingår mycket praktisk övning, vilket gör implementeringen smidig och omedelbar, både i yrket och i livet. År 2020 sattes vi, tillsammans med alla andra, ordentligt på prov när effekterna av pandemin slog till. Men med Passion, Professionalism och Personliga insatser på alla upptänkliga sätt ställde CoachCompanion snabbt om till digital leverans. Med samma höga kvalité som vanligt. Vi ställer inte in. Vi ställer om när det behövs.  
Våra utbildningar
Deltagare i våra program kan bland annat försäkra sig om följande resultat:
 • Konkreta verktyg för ledarskap i praktiken
 • Coaching som strukturerad och kraftfull metodik
 • Emotionell intelligens genom ökad självkänsla
 • Effektiv kommunikation genom relationskompetens
 • Balans mellan privat- och arbetsliv för ökad effektivitet och välbefinnande

Diplomering och certifiering

ICF_ACTP_Mark_Blue
CredentialBadges_ACC_Blue
CredentialBadges_PCC_Blue
CredentialBadges_MCC_Blue
Vill du bli coach eller coachande ledare?

Brinner du för att hjälpa andra? Saknar du effektiva och fungerande verktyg, som hjälper dina medarbetare, kunde och när och kära uppnå nya mål, växa och må bra. Vill du samtigt utvecklas sjäkv, stärka ditt självförtroende och finna din inre kapasitet?

Vi tar dig hela vägen i mål!

Vill du satsa seriöst på din nya coachkarriär, ditt ledarskap eller personliga utveckling, då är detta det rätta för dig. Vårt mål är att utbilda professionella coacher av högsta kvalitet. Vill du höra till den gruppen? Välkommen med din anmälan.

Vision, filosofi och målsättningar

”We change
the world”

”We Change the World” innebär för oss att vi genom att sprida kunskapen kring de kraftfulla verktygen inom professionell coaching och ett coachande ledarskap, når ut och påverkar förmågan för individen att själv göra skillnad i sin egen och sin omgivnings utveckling, och därmed öppna upp för att nya möjligheter förverkligas. Vårt mål är att erbjuda de mest kraftfulla och utvecklande verktygen på marknaden och att det vi lär ut ska ha effekt hos så många som möjligt nationellt och internationellt via tränade deltagare och deras vidare användning av verktygen. Vi ska vara en självklar och kundnära partner inom ledarskap och professionell coaching. Våra utbildningar ska vara högklassiga både beträffande innehåll och pedagogik. Vi tror på det personliga mötet i allt vi gör.
Vi får ofta följande

FRÅGA

CoachCompanion är ett av Nordens äldsta coachföretag, grundat 2004, och en av ytterst få nordiska coachutbildare som fått förtroendet av ICF (International Coaching Federation) att internationellt certifiera sina deltagare. CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet i Sverige och Finland. Vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept och utvecklar personer och organisationer med professionell coaching som främsta verktyg. Positive Solutions representerar CoachCompanion i Finland.
ICF är den största branschorganisationen för coaching i världen och finns representerad i ett åttiotal länder. ICF är en garant för kvalitetsutveckling inom coaching med bland annat etiska riktlinjer och kärnkompetenser inom coaching. CoachCompanion har fått förtroendet från ICF (International Coaching Federation) att diplomera och certifiera coacher på internationell ACC och PCC nivå sk ACTP (Approved Coach Training Program).
En coach tar fram det bästa hos klienten, frigöra klientens potential och få klienten att finna sin egen drivkraft och sina egna lösningar. Coachprocessen bygger på:
 • Förtroende
 • Närhet
 • Direkt kommunikation
 • Partnerskap mellan coachen och klienten
På CoachCompanions utbildningar ska deltagaren utveckla sig själv och sitt ledarskap och behärska de av ICF definierade kärnkompetenser som professionell coaching bygger på. Kärnkompetenserna presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik och teori i olika moment, med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens. Vi lägger största vikt vid praktiska tillämpningar i undervisningen och övningarna är många och varierade, eftersom vi anser att coaching och ledarskap inte kan läras in enbart genom teori. Coachingens kärnkompetenser enligt ICF:
 • Agerar etiskt
 • Införlivar ett coachande förhållningssätt
 • Upprättar och följer avtal och överenskommelser
 • Utvecklar förtroende och trygghet
 • Bibehåller närvaro
 • Lyssnar aktivt
 • Väcker medvetenhet
 • Faciliterar klientens utveckling.
Våra deltagare finns bland annat i organisationer, företag, rådgivare och klienter inom omställning/rekrytering/HR, personer som står inför ett val, personer som söker verktyg för att utvecklas för egen del, eller för att utveckla andra i jobb eller privata situationer, personer med personalansvar, konsulter och/eller egenföretagare som vill ta sitt företagande till nästa nivå, personer som vill lära sig samtalsmetodik och samtalsstruktur osv. Den gemensamma nämnaren är viljan att utvecklas och att utveckla, lära sig nya verktyg och fortsätta leva sitt liv på sitt bästa sätt.
Vi ordnar utbildningar i huvudstadsregionen och enligt efterfrågan även i öriga Finland. Dessutom ordnar vi online utbildningar via Zoom. Vi utbildar på svenska, finska och engelska. Kursdatum hittar du på respektive kursblad. Du kan anmäla dig via anmälnings-blanketten på respektive kursblad eller genom att kontakta oss.

Frågor?

Om du inte hittade ditt svar, 
ta kontakt så berättar vi mer!