Skolcoach

558,00 

FÖRKUNSKAP

Diplomerad/Certifierad Coach (ICF)

OM KURSEN

Coacha elever i skolan

MÅL

Skolcoachens uppgifter

EFFEKTER

Coacha elever i motivation, framtidsplaner, prestationskrav, självförtroende, självkänsla

Artikelnr: 104-1 Kategori: Taggar: , , , ,
Beskrivning

Annika delar med sig av sina tankar om sin Skolcoach utbildning:

SKOLCOACH MED DIPLOMERING – JAVISST!

Jag blev anställd som skolcoach utan att varken jag själv eller arbetsgivaren hade en helt klar bild över vad allt en skolcoach gör egentligen. Det här ledde till att jag nyfiket gjorde allt möjligt vi kunde hitta på, jobbade kring vissa akuta utmaningar, hjälpte alla lite här och där. Att arbeta med barn och ungdomar var mycket givande. Ändå kände jag mig lite osäker på om jag gjorde helt rätta saker. Min arbetsinsats behövdes, det var klart. Men jag ville göra mera av det som jag tänkte var ‘coaching’.

 

Efter ett drygt halvår som skolcoach fick jag äntligen möjligheten att gå CoachCompanion Finlands internationellt ackrediterade diplomutbildning, med skolcoach fortbildning.

 

Jag är så tacksam! Jag fick lära mig vad professionell coaching är, ICF:s 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer, samtalsstruktur och fick massor med fungerande coachverktyg. Coachverktygen kunde jag efter varje kursdag ta i användning direkt och inte bara i arbetet, utan även hemma. 😉 Jag blev väldigt medveten om vad professionell coaching är och inte är. Arbetet innehåller fortfarande många olika saker, men coachingen finns nu starkt där också.

 

I skolan finns pedagoger och elevvårdspersonal och till det är skolcoachen ett komplement, en extra resurs. Skolcoachen är en neutral person, som finns i skolan, men som inte påverkar eller påverkas av betyg eller diagnoser. En skolcoach bemöter varje elev som en frisk och resursstark person. Tillsammans hittar vi elevens unika styrkor, ser nya möjligheter, bygger upp en positiv självbild och höjer självförtroendet. Vi pratar och använder praktiska coachverktyg, håller det positivt, lätt och enkelt. Tröskeln är låg, det är bara att säga ”Hej, Coachen, har du tid!” och så bokar vi en tid och träffas. Ibland träffas vi i smågrupper runt något tema. Möjligheterna är många.

 

En annan fördel med att nu vara utbildad Skolcoach är att ifall jag inte har jobb på skolornas sommarlov kan jag arbeta som coach, med barn, ungdomar och vuxna, om jag vill. Jag rekommenderar varmt att först gå CoachCompanions coachutbildning och sen börja arbeta som coach. Men visst gick det så här också!

 

 

Bli Diplomerad Skolcoach

Skolcoachen, är en professionell coach som gått en internationellt ackrediterad coachutbildning. Skolcoachen är en extra resurs i skolan, en neutral person, som ser hjälten i varje individ. Till en skolcoach kommer klienten, som ett blankt papper, inte som ett vitsord, en diagnos.

Skolcoachen coachar elever i allt från motivation, framtidsplaner, prestationskrav till självförtroende, självkänsla mm. Coaching bygger alltid på frivillighet. Tillsammans arbetar coach och klient mot ett tydligt och inspirerande mål. Med coachens hjälp hittar klienten sina gåvor och talanger och frigör en inre potential som hen kanske inte ens trodde sig ha. Nya tankebanor, möjligheter och steg mot det önskade målet hittas. Skolcoachen är lättillgänglig och finns där, som coach, både för elever och lärare. I professionell coaching ingår coach och klient ett partnerskap där ingendera är under eller över, utan går sida vid sida, mot målet.

I professionell coaching arbetar vi alltid enligt ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer (International Coach Federation). CoachCompanion är mycket noggranna att våra kursdeltagare får det senaste inom coaching.

 

Många pedagoger, både rektorer, lärare och elevvårdspersonal har valt att gå CoachCompanions coachutbildning för att få verktyg i arbetet med elever, föräldrar och kolleger. Ett coachande förhållningssätt stöder också arbetet i skolan i enlighet med den nya läroplanen.

 

Allt flera kommuner och skolor har också glädjande gått inför att anställa extra resurser i form av skolcoacher. Skolcoacherna har ofta upplevt otydlighet i sin arbetsbild då varken de själva eller arbetsgivaren haft kunskap i coaching. Det här medför att mycket av denna värdefulla resurs går förlorad. Därför har vi, på CoachCompanion, byggt upp en coachutbildning med diplomering för skolcoacher.

 

Skolcoachen är en extra resurs, ett komplement till övrig personal i skolan, med full fokus på klienten och klientens behov. Exempelvis kan skolcoachen med eleven utforska drömmar, passion, driv, styrkor för att eleven sedan lättare kan diskutera praktiska frågor och möjligheter för fortsatta studier med sin studiehandledare. Ibland styrs vägvalen av kompisarnas och föräldrarnas önskemål och val.

 

Skolcoacherna har ofta inte en anställning under sommaren, med en professionell coachutbildning kan de sysselsätta sig själva under sommaren, helt enligt egen önskan. Det här ökar också intresset för att fortsätta som skolcoach. Coaching bygger på tillit och förtroende varför kontinuitet är viktigt.

 

Skolcoachens uppgifter i ett nötskal
 • Vara lätt tillgänglig ”Coachen HEJ!”, låg tröskel, lätt och positivt att ta kontakt
  Synas och finnas till, i korridoren, på gården och i sitt coachingrum
 • Coacha elever och lärare individuellt
  (motivation, framtidsplaner, stress, självkänsla, självförtroende)
 • Coacha grupper mot ett gemensamt, inspirerande mål
 • Ett bollplank, ett komplement till övrig skolpersonal
 • En neutral part i skolan till vilken klienten kommer, som ett vitt blankt papper
  (utan vitsord, diagnoser, förhandsuppgifter)
 • Arbeta enligt ICF kärnkompetenser och etiska riktlinjer dvs vara utbildad coach

 

En skolcoach är inte:
 • vaktmästare
 • assistent, sekreterare, skolgångsbiträde
 • rastvakt (men är ute på gården tillgänglig för eleverna)
 • polis i orolig klass (men kan delta för att göra gruppövningar eller bekanta sig)

 

 

 

För dig diplomerade coach, en två dagars fortbildning, där vi tittar på vad skolcoach, är och inte är.

Pris: 450€ + moms för dig, som redan är diplomerad eller certifierad coach (2 dagar).

Pris: 3 150€ för dig som anmäler dig till Diplomutbildningen 8+1 dagar + 2 dagar skolcoach.

 

Kursinnehåll:

 

5 moduler á 2 dagar (kl 9-17), samt en diplomeringsdag.

 

Modulerna består av teori och praktisk övning. Kursdeltagarna får många konkreta coachverktyg, som de kan ta i användning direkt efter första dagen. Mellan modulerna tränar kursdeltagarna vidare det inlärda tillsammans med egna övningsklienter.

 

Under Modul 5 går kursdeltagarna igenom skolcoachens uppgifter, hur vara en del av skolvärlden, men ändå hålla neutraliteten och konfidentialiteten coach vs klient. Tillsammans går vi igenom praktiska arrangemang, lyfter upp för skolcoachen specifika frågor och utmaningar. Vi bygger tillsammans upp ett skolcoachnätverk i vilket coachen kan bolla tankar och idéer.

 

Till utbildningen hör också 5 individuella mentorcoachtimmar med en certifierad och erfaren coach. Kursledningen finns också tillgänglig för sparrning under hela utbildningens gång.
Vi ger skolcoacherna fungerande verktyg att använda i individuell coaching men även i grupper.

 

 

Ta gärna kontakt, så diskuterar och planerar vi tillsammans den bästa lösningen för dig och din skola!