ledarskap_coaching

Coachingista työkalut kestävään johtajuuten

Coachaavaan johtajuuteen vaaditaan rohkeutta ja koulutusta, siihen ei ole mitään valmiita reseptejä tai ratkaisuja. Toisaalta se myös maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun henkilöstö voi hyvin, kehittyy, kasvaa, pystyy huippusuorituksiin ja pysyy uskollisena työpaikalleen.

 

Elämme suurten muutosten aikaa, jossa yksilöt ja yksilön identiteetti ovat yhä enemmän keskiössä ja jossa joka yrityksessä tarvitaan uudentyyppistä johtajuutta ja uudenlaisia työkaluja muuttuvassa arjessa selviämiseen. Coachaava suhtautumistapa auttaa meitä sekä kehittymään ihmisinä, sitoutumaan yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin että auttamaan työntekijöitämme tunnistamaan esteitään, löytämään vahvuuksiaan, näkemään mahdollisuuksiaan ja saavuttamaan tuloksia. Sopivan coach-kouluttajan löytäminen ei kuitenkaan aina välttämättä ole helppoa.
– Oikeastaan kuka tahansa voi kutsua itseään coachiksi tai valmentajaksi, urheiluvalmentajista aina kynsicoachiin (sellaiseenkin olemme törmänneet), Positive Solutionsin Christine Suvanto kertoo.
– Tämä tietenkin lisää kansainvälisesti sertifioitujen professional coachien kysyntää. Kun valitset coaching-yritystä, varmista laatu aina puolueettomasta ja luotettavasta lähteestä.
CoachCompanion on yksi harvoista alan pohjoismaisista toimijoista, johon ICF (International Coach Federation) luottaa ja jolle se on antanut oikeuden myöntää kurssilaisilleen kansainvälisiä sertifiointeja. ICF on sitoutumaton organisaatio, joka on suorittanut coach-koulutusalan yritysten laaduntarkastuksia yli 20 vuoden ajan.
– CoachCompanionin kautta olemme sitoutuneet työskentelemään ICF:n eettisten ohjeiden ja sen määräämien ydinosaamisalueiden mukaisesti ja kouluttautumaan jatkuvasti ja perehtymään aina viimeisimpiin coaching-menetelmiin, Christine sanoo.

 

Enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja

Käsitteet yksilöcoaching, ryhmäcoaching, yrityscoaching ja coachaava johtajuus toki eroavat toisistaan, mutta niillä on kuitenkin enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja, Christine selittää.
– Kaikki coaching rakentuu samojen kulmakivien varaan, olipa tavoitteena sitten juosta maraton tai kehittää omaa yritystä. Meillä ihmisillä on tapana aivan liian usein keskittyä siihen, mitä emme osaa, siis ongelmiin. Coachingissa keskipisteessä ovat myönteiset asiat, sillä nimenomaan se, mihin keskitytään, kasvaa.

”Emme coachaa titteleitä tai organisaatiokaavioita, vaan ihmisiä. Etsimme heidän sisäiset kykynsä ja vahvuutensa ja hyödynnämme tehokkaita coaching-työkaluja niiden jalostamiseen.”

Selkeät pelisäännöt ja rajat

Millainen sitten on johtava coachaava johtaja? Monet yritysmaailman pomot ovat oman alansa asiantuntijoita ja ovat siksi edenneet työpaikallaan, mutta asiantuntijuuden ja ihmisten johtamisen välillä on suuri ero. Modernilta johtajalta vaaditaan rohkeutta ja luottamusta työntekijöiden kykyyn löytää omia vastauksia ja ratkaisuja ja tehdä omat virheensä, joista ottaa oppia.
– Klassinen asetelma on, että yhtiön hallitus tai johtoryhmä asettaa tavoitteita suljettujen ovien takana. Esimiehillä tai työntekijöillä ei ole tilaisuutta ilmaista mielipiteitään. Kun sen sijaan coachaavassa johtajuudessa tuodaan yrityksen tavoitteet ja arvot kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen, jolloin niistä tulee yhteisiä. Luomme selkeitä pelisääntöjä ja rajat, joiden sisällä jokaisella on tilaa hyödyntää omia lahjojaan, osaamistaan ja luovuuttaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, Christine selittää.
– Se tekee työstä kiinnostavampaa, työntekijät kehittyvät ja oppivat ottamaan vastuuta. Kaikki tietävät, että jos ihminen tuntee itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi työpaikallaan, hän sitoutuu työhönsä ja on motivoitunut tekemään vähän ylimääräistä. Kun henkilöstö voi hyvin, sairauspoissaolot vähenevät, ja koska tiedämme, että poissaolopäivä maksaa työnantajalle noin 350 euroa, on helppo laskea, että koulutus maksaa itsensä takaisin.

 

Etene oikealla tavalla

Vielä nykyäänkin Christine kohtaa yritysmaailmassa toisinaan ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä siitä, mitä coaching on.
– Siinä ei esimerkiksi ole kyse siitä, että ollaan kavereita työntekijöiden kanssa. Coachaava johtaja näkee työntekijän, antaa runsaasti positiivista palautetta ja nostaa esiin kehitysmahdollisuuksia. Mutta hänen täytyy myös osata tarttua konflikteihin ja uskaltaa tehdä vaikeita päätöksiä. Tähän esimies tarvitsee toimivia työkaluja ja hänen pitää luottaa itseensä, olla sinut johtajanroolinsa kanssa, Christine sanoo.
– Vastaan tulee myös niitä, jotka kuvittelevat, ettei heillä ole aikaa coachaavaan suhtautumistapaan, mutta asia on täysin päinvastoin, se säästää aikaa. Kun olet saanut coachaavan johtajuuden koulutuksen, saat työntekijäsi viihtymään, ottamaan vastuuta ja parantamaan suoritustaan. Coachaavan johtajan ei tarvitse itse pidellä kaikkia lankoja käsissään ja auttaa yksitellen jokaista työntekijää, vaan hänelle jää aikaa omien työtehtäviensä suorittamiseen. Ihmiset kehittyvät yhdessä niin yrityksenä kuin yksilöinä.

Tarvitseeko yrityksesi koulutusta ja työkaluja moderniin coachaavaan johtajuuteen?

Tästä löydät avoimet koulutuksemme

Järjestämme myös räätälöityjä, juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivia kursseja ja koulutuksia.


Ota yhteyttä:

info@positivesolutions.fi

Puh: 050 381 4737 (Tom) tai 045 847 0443 (Christine)Aikaisemmat uutiset

 • ICF FINLAND – KUMPPANUUTTA LÄPI ICF:N YDINTAIDOT

 • Oma Mental Managerimme Christine

  Christinen kymmenen vuoden taival on tullut päätökseen, kun hän valmistui Mental Manageriksi. Onnea!  Mental management on PhD Rita Ahvenniemen luoma malli ja menetelmä, jonka avulla selviydymme meille asetetuista vaatimuksista. Nämä...

 • Women's Career Network (WCN) Professionals ja Coachaava Johtajuus

  Professionals -konsepti laajentaa jo olemassa olevaa WCN-verkostoa. WCN Professionals on suunnattu jo työelämässä oleville business & law – alan naisille. Professionalsin tavoitteena on luoda verkosto sekä puitteet keskustelulle – inspiroida...

 • Vain Kivoja Konflikteja Partiolaisten Johtajatulilla

  Tunnelma oli katossa kun 3000 kiinnostunutta ja aktiivista johtajaa kokoontui Evolla. Minulla oli kunnia vetää Have a Nice Conflict” työpajaa ja osanottajien palaute lämmitti.

 • Syksy on tulossa, oletko valmis…

  Syksy on tulossa kaikilla sen väreillä, elokuun kuutamo, yöt jotka pitenevät ja viilenevät. Jotkut ovat toiveikkaita ja kaipaavat hetkiä takan ja kynttilöiden äärellä. Kun taas jotkut pelkäävät syksyn tuloa, miettivät...

 • Tampereen Ammattikorkeakoulu, TAMK

  Vuoden aikana olemme valmentaneet mm TAMKin esimiehiä muutosprosessissa.  Yhdessä löysimme vahvuuksia itsessämme ja alaisissamme. Opimme kommunikoimaan tehokkaasti ja viesti saavuttaa vastaanottajan sekä miten kommunikoida haastavissa tilanteissa. Jokaisen käytöksen takaa löytyy usein...

 • Diplomikoulutus Koulukoutsi

  Koulukoutsi on ammattimainen coach, joka on suorittanut kansainvälisesti hyväksytyn coachkoulutuksen. Koulukoutsi on ylimääräinen voimavara koulussa. Neutraali henkilö, joka näkee sankarin ihmisessä. Asiakas tulee koulukoutsin luo valkoisena paperina, ei suorituksena eikä...

 • 10 vinkkiä mukavaan kesään - Paras kesä...Kuinka saada se aikaiseksi?

  Stressin, jatkuvan ärtyneisyyden ja ratkaisemattomien konfliktien vuoksi huonosti voivat työntekijät aiheuttavat yleensä tulonmenetyksiä, koska heidän työtehonsa heikkenee ja tuottavuutensa laskee.

 • Vältä tarpeettomia konflikteja työpaikalla

  Stressin, jatkuvan ärtyneisyyden ja ratkaisemattomien konfliktien vuoksi huonosti voivat työntekijät aiheuttavat yleensä tulonmenetyksiä, koska heidän työtehonsa heikkenee ja tuottavuutensa laskee.