Johtajatulilla Have a Nice Conflict

Partiolaisten Johtajatulilla minulla oli taas kunnia vetää Have a Nice Conflict -työpajoja. Osanottajien odotukset ja saamani palaute työpajastani lämmitti sydäntäni.

Odotuksia oli muun muassa, että useat eivät tykkää olleenkaan konflikteista, toiset olivat kiinnostuneita, miten konflikti muka voi olla ”mukava” ja monet halusivat saada konkreettisia työkaluja konflikteihin. Kaikkia yhdisti kuitenkin halu saavuttaa hyvä yhteistyö ja saavuttaa tiimille asetetut tavoitteet.

Kävimme läpi SDI kartoituksen ja miten käyttäytymistä ohjaa motivaatio saavuttaa hyvä itsetunto. Miten motivaatio muuttuu konfliktitilanteessa ja miten liioiteltuja vahvuuksia voidaan tulkita
heikkouksina.

Tommen