CoachCompanions Skolcoach

558,00 

 

Skolcoachen, är en professionell coach som gått en internationellt ackrediterad coachutbildning. Skolcoachen är en extra resurs i skolan, en neutral person, som ser hjälten i varje individ. Till en skolcoach kommer klienten, som ett blankt papper, inte som ett vitsord, en diagnos. Skolcoachen coachar elever i allt från motivation, framtidsplaner, prestationskrav till självförtroende, självkänsla mm. Coaching bygger alltid på frivillighet. Tillsammans arbetar coach och klient mot ett tydligt och inspirerande mål. Med coachens hjälp hittar klienten sina gåvor och talanger och frigör en inre potential som hen kanske inte ens trodde sig ha. Nya tankebanor, möjligheter och steg mot det önskade målet hittas. Skolcoachen är lättillgänglig och finns där, som coach, både för elever och lärare. I professionell coaching ingår coach och klient ett partnerskap där ingendera är under eller över, utan går sida vid sida, mot målet.
I professionell coaching arbetar vi alltid enligt ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer (International Coach Federation). CoachCompanion är mycket noggranna att våra kursdeltagare får det senaste inom coaching.

 

Många pedagoger, både rektorer, lärare och elevvårdspersonal har valt att gå CoachCompanions coachutbildning för att få verktyg i arbetet med elever, föräldrar och kolleger. Ett coachande förhållningssätt stöder också arbetet i skolan i enlighet med den nya läroplanen.

 

Allt flera kommuner och skolor har också glädjande gått inför att anställa extra resurser i form av skolcoacher. Skolcoacherna har ofta upplevt otydlighet i sin arbetsbild då varken de själva eller arbetsgivaren haft kunskap i coaching. Det här medför att mycket av denna värdefulla resurs går förlorad. Därför har vi, på CoachCompanion, byggt upp en coachutbildning med diplomering för skolcoacher.

 

Skolcoachen är en extra resurs, ett komplement till övrig personal i skolan, med full fokus på klienten och klientens behov. Exempelvis kan skolcoachen med eleven utforska drömmar, passion, driv, styrkor för att eleven sedan lättare kan diskutera praktiska frågor och möjligheter för fortsatta studier med sin studiehandledare. Ibland styrs vägvalen av kompisarnas och föräldrarnas önskemål och val.

 

Skolcoacherna har ofta inte en anställning under sommaren, med en professionell coachutbildning kan de sysselsätta sig själva under sommaren, helt enligt egen önskan. Det här ökar också intresset för att fortsätta som skolcoach. Coaching bygger på tillit och förtroende varför kontinuitet är viktigt.

 

Skolcoachens uppgifter i ett nötskal

 • Vara lätt tillgänglig ”Coachen HEJ!”, låg tröskel, lätt och positivt att ta kontakt
  Synas och finnas till, i korridoren, på gården och i sitt coachingrum
 • Coacha elever och lärare individuellt
  (motivation, framtidsplaner, stress, självkänsla, självförtroende)
 • Coacha grupper mot ett gemensamt, inspirerande mål
 • Ett bollplank, ett komplement till övrig skolpersonal
 • En neutral part i skolan till vilken klienten kommer, som ett vitt blankt papper
  (utan vitsord, diagnoser, förhandsuppgifter)
 • Arbeta enligt ICF kärnkompetenser och etiska riktlinjer dvs vara utbildad coach

 

En skolcoach är inte:

 • vaktmästare
 • assistent, sekreterare, skolgångsbiträde
 • rastvakt (men är ute på gården tillgänglig för eleverna)
 • polis i orolig klass (men kan delta för att göra gruppövningar eller bekanta sig)

 

 

För dig diplomerade coach, en två dagars fortbildning, där vi tittar på vad skolcoach, är och inte är.

Pris: 450€ + moms för dig, som redan är diplomerad eller certifierad coach (2 dagar).

 

Pris: 3 150€ för dig som anmäler dig till Diplomutbildningen 8+1 dagar + 2 dagar skolcoach.

 

Kursinnehåll: 5 moduler á 2 dagar (kl 9-17), samt en diplomeringsdag.

Modulerna består av teori och praktisk övning. Kursdeltagarna får många konkreta coachverktyg, som de kan ta i användning direkt efter första dagen. Mellan modulerna tränar kursdeltagarna vidare det inlärda tillsammans med egna övningsklienter.
Under Modul 5 går kursdeltagarna igenom skolcoachens uppgifter, hur vara en del av skolvärlden, men ändå hålla neutraliteten och konfidentialiteten coach vs klient. Tillsammans går vi igenom praktiska arrangemang, lyfter upp för skolcoachen specifika frågor och utmaningar. Vi använder också kartläggningsverktyget TotalSDI, ett kommunikationsverktyg, som hjälper oss att bättre förstå varandra, prata rätt språk och som även ger verktyg vid konflikter (att lösa, förutse och förebygga). Vi bygger tillsammans upp ett skolcoachnätverk i vilket coachen kan bolla tankar och idéer.
Till utbildningen hör också 5 individuella mentorcoachtimmar med en certifierad och erfaren coach. Kursledningen finns också tillgänglig för sparrning under hela utbildningens gång.
Vi ger skolcoacherna fungerande verktyg att använda i individuell coaching men även i grupper.

 

Ta gärna kontakt, så diskuterar och planerar vi tillsammans den bästa lösningen för dig och din skola!

 

Nollställ
Artikelnr: 104-1 Kategori: Taggar: , , , ,
Övrig info
Kursdatum

Helsingfors 3-4.8.2020 – svenska