Skolcoach – 11-12.11.2019

För dig diplomerade coach, en två dagars fortbildning, där vi tittar på vad skolcoach, är och inte är.

Tillsammans diskuterar och övar vi också flera konkreta coachverktyg, som passar barn och ungdomar, individuellt och i grupp.

Skolcoachen är en professionell coach, som gått en av International Coach Federation (ICF) ackrediterade utbildning.  Skolcoach, är en extra resurs i skolan, som arbetar med barn och ungdomar, individuellt eller ibland i små grupper. Till skolcoachen kommer eleven frivilligt, med stora eller små ämnen, motivation, trivsel, självförtroende.

Skolcoachen är nyfiken på sin klient, vem är hen, vilka styrkor har hen, vilka drömmar, framtidsplaner? För skolcoachen är eleven ett helt nytt vitt ark, där inga vitsord eller diagnoser påverkar. Med andra ord skolcoachen är inte ett skolgångsbiträde, en vaktmästare eller kanslist.

Pris: 450€ + moms för dig, som redan är diplomerad eller certifierad coach (2 dagar).
Pris: 3 150€ för dig som anmäler dig till Diplomutbildningen 8+1 dagar + 2 dagar skolcoach.

Nästa Diplomutbildning börjar 22-23.8.2019.

Har du frågor eller vill du anmäla dig, kontakta oss på info@positivesolutions.fi eller på telefon  050 381 4737