TotalSDI infotillfälle 8.8.2019

Bli TotalSDI certifierad handledare!

Ett ytterst mångsidigt verktyg i din coachingväska både då du coachar grupper och individuellt.

TotalSDI passar utmärkt ihop med coaching, eftersom det är fråga om en individuell kartläggning, som alltid utgår ifrån att experten givetvis är personen själv och fokuserar på styrkor istället för svagheter.

Kartläggningen visar på avsikten bakom en persons agerande. Vi tolkar vanligtvis andras beteenden utifrån våra egna filter, vilket kan innebära onödiga missförstånd. I grupper vi coachat har vi stött på många aha-upplevelser och förståelsen för varandra i gruppen har ökat markant. Vi vet också att drivkraften ändrar vid konflikt. TotalSDI ger redskap att hantera, lösa, förutse och förebygga konflikter och är därför ett suveränt verktyg då vi arbetar med team- och parcoaching samt organisationer och projektgrupper.

Vi använder även verktyget i individuell coaching, exempelvis vid karriärcoaching och stärkande av självförtroende och självbild.  För Executive, Chefscoaching finns även en feedback del för medarbetarsamtal.

TotalSDI bygger på forskning av Elias H. Porter, Ph.D. och Tim Scudder, Ph.D.

Utbildningen är 3 + 1 dagar, där vi går igenom teorin bakom TotalSDI, men tyngdpunkten ligger på många praktiska övningar. Du får ett digert paket med färdiga programförslag för kortare och längre workshops, föreläsningar, gruppcoachingar. Färdiga PowerPoints där du bara behöver kopiera in ditt namn, din logo. Det finns även flera videoklipp där du kan följa med hur övningarna genomförs med Tim Scudder som ledare. Vi finns också alltid här som stöd ifall det behövs.

Nästa TotalSDI certifieringsutbildning 23-25.9.2019 (3 dagar) och 25.11.2019 (1 dag).

Vi har infotillfälle där du avgiftsfritt får bekanta dig med och smaka på TotalSDI 8.8.2019 kl 17.30 på vårt kontor, Arabiagatan 12. Tillfället är gratis och räcker ca 1 timme.

Har du frågor eller vill du anmäla dig, kontakta oss på info@positivesolutions.fi eller på telefon  050 381 4737