Strength Deployment Inventory 2.0

Luo työpaikka, jossa yhteistyö tuo tuloksia – koska kyvyt eivät työskentele yksin

 

Organisaatiosi koostuu toisiinsa kytkeytyvistä tiimeistä – ihmisistä, jotka ovat keskenään enemmän tai vähemmän vuorovaikutuksessa joka päivä. Kaikki tulokset ovat riippuvaisia näiden ihmisten välisistä suhteista, yhteistyöstä ja kyvystä tehdä työtä ryhmässä. Et kuitenkaan voi vain yhdistää ihmisiä tiimeiksi ja odottaa heiltä täysin toimivaa yhteistyötä.

 

Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, MITÄ teemme, SDI 2.0 voi auttaa ymmärtämään, MIKSI toimimme siten, kuten toimimme ja MITEN suhtaudumme toisiimme. Suhdeälyn (RQ) avulla SDI 2.0 luo yhteisen kielen, jolla ihmiset voivat ymmärtää, mikä on tärkeintä.

Suhdeälyn kehittämiseen kuuluu muutakin, kuin pehmeitä valmiuksia ja SDI 2.0 on olennainen työkalu, kun haluamme ymmärtää toisiamme ja parantaa viestintäämme.

 

SDI 2.0 keskittyy motivaatioon ja arvoihin antaen tärkeän resurssin olennaiselle johtamisosaamiselle: vaikuttamiselle. Toisen henkilön kanssa on helpompi kommunikoida, kun ymmärtää, mikä tälle on aidosti tärkeintä. Kun ymmärrämme tämän, osaamme myös valita parhaan lähestymistavan kommunikoinnissamme.

 

Parhaat tulokset luodaan toimivissa tiimeissä.

Core Strengths -alusta

 

Mitä jos pääsisit välittömästi tutustumaan organisaatiosi viestintätyyleihin?

 

Core Strengths -alusta rakentaa suhdeälyä (Relationship Intelligence, RQ) koko verkostoosi. Kun yhä useampi tekee SDI 2.0 -kartoituksen ja näkee verkostonsa tulokset, voivat kaikki pian käyttää yhteistä viitekehystä erilaisuuksien tunnistamisessa ja menestyksekkäässä yhteistyössä. Näin myös organisaatioissa saadaan parhaiten hyödynnettyä jokaisen erilaiset vahvuudet ja kyvyt. SDI 2.0 kannattaa, koska vahvat yhteistyösuhteet näkyvät nopeasti aiempaa parempina yksilöiden ja ryhmien tuloksina.

Alustan avulla:

 

  • näet ja ymmärrät yksilöllisiä SDI 2.0 -kartoitusten tuloksia.
  • voit vertailla henkilöiden ja kokonaisten tiimien profiileja – teet arvokkaita oivalluksia, joita voit käyttää kaikissa vuorovaikutustilanteissa, kuten esitelmissä tai esihenkilön ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa
  • saat yksilöllistä ohjausta esimerkiksi viestin kirjoittamiseen, kokousten valmisteluun tai erittäin tärkeisiin keskusteluihin, joissa panokset ovat korkealla.

CORE STRENGTHS OUTLOOK ADD-IN NYT SAATAVILLA

 

Kirjoita tehokkaita viestejä.
Yksilöllisten vinkkien avulla kirjoitat vaikuttavia viestejä, jotka ymmärretään organisaatiossasi heti oikein.

 

Tee tapaamisista tuloksellisia.
Valmistaudu tapaamisiin paremmin kuin koskaan. Kun tiimit tietävät, mitä tehdä, mitä sanoa ja mitä välttää, tapaamisissa syntyy ällistyttäviä tuloksia.

 

Luo entistä parempia keskusteluja.
Varmista, että sanomasi kuullaan oikein. Annamme sinulle reaaliaikaisia vinkkejä, joilla luot entistä parempaa yhteisymmärrystä tärkeissä keskusteluissa.

Tuloksia toimivilla tiimisuhteilla

 

Kun ymmärretään eri henkilöiden ainutlaatuisia tapoja kommunikoida, voidaan tiimeissä tunnistaa aiempaa selkeämmin jokaisen toiminnan taustalla olevat hyvät tarkoitukset. Yhteistyösuhteiden ja tiimien dynamiikat helpottuvat ja yhteistyö on entistä sujuvampaa.

Konfliktien hallinta

 

Useimmilla tiimeillä on joko liian paljon konflikteja tai liian vähän erimielisyyksiä, jotta ne näkisivät asian kaikki puolet.

 

Tiimit voivat nyt käyttää Core Strengths -alustaa parantaakseen yhteisymmärrystään. Konflikteja voidaan alustan avulla hallita reaaliajassa, jotta yhteistyö myös konfliktitilanteissa sekä konfliktienratkaisussa on tehokasta ja tuloksellista.

 

Tiimin vahvuuksien muotokuva näyttää tiimin kaikki parhaat puolet – se antaa myös näkymän siitä, minkälainen tiimin kulttuuri oikeasti on verrattuna siitä vallitseviin käsityksiin. Se auttaa myös määrittelemään askeleet ja toimenpiteet, joilla ideaalikulttuuriin päästään yhdessä.

Nykypäivän todellisuus? Suhteet ovat avain huipputiimeihin

 

Tiimissä on monia erilaisia valmiuksia ja vahvuuksia. Menestyksen salaisuus on tietää, miksi ja miten ihmiset käyttävät näitä valmiuksiaan ja vahvuuksiaan.

 

Tiimi koostuu suhteista, jotka ovat monella tavalla vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän vuoksi tiimin kokoonpano on ratkaisevaa, kun halutaan tehdä tuloksia. Tiimit eivät kuitenkaan usein itse näe itseään kokonaisuutena.

 

Core Strengths -alustalla tiimin jäsenten yksilölliset SDI 2.0 -tulokset voidaan yhdistää tiimin yhteiseksi vahvuuksien muotokuvaksi ja näin nähdään selkeästi tiimin vallitsevat dynamiikat. Kun tiimiin liittyy uusi jäsen, tuo hän mukanaan uusia vahvuuksia – näin uusi jäsen saattaa nostaa koko tiimin suoritustason entistä korkeammalle. Tämä tietoinen vahvuuksien yhdistäminen lisää myös tiimiin sopeutumista muutoksiin sekä vastuunottoa, lisäksi se lisää tiimin mahdollisuuksia luoda syvempiä yhteistyösuhteita.

 

Realtionship Intelligence (RQ)

 

Tehokas vuorovaikutus ei nykyisin ole vain mukavuus, se on vaatimus, jossa ei ole joustovaraa. Uudet tavoitteet, vaihtelevat tiimit, roolit, organisaatiorakenteet ja vastuut ovat realiteetteja, jotka aiheuttavat huonoja suorituksia. Huonot tiimisuhteet usein päättyvät konflikteihin, jotka vaikuttavat kaikkiin projektivaiheisiin pidentäen toimitusaikoja ja lisäten.

 

Core Strengths yhdistää kolmen tärkeimmän alueen viestintätavat:

 

  • Ihmiset – halu auttaa ja kehittää muita
  • Tulos – halu johtaa toimintaa ja saada tuloksia aikaan
  • Rakenne – halu luoda selkeää ja merkityksellistä järjestystä

Haluatko kokeilla mitä SDI antaa sinulle ja tiimillesi?

 

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko itse kokeilla ja vastata SDI kartoitukseen?

Ota yhteyttä info@positivesolutions.fi

 

Osallistu Tuloksia suhdeälyllä (RQ) koulutukseemme.

Haluatko SDI-ohjaajan sertifioinnin?

 

SDI-sertifioinnilla saat käyttöösi kvalitatiiviset SDI-työkalut, jotka ovat erittäin tehokkaita johtajuuden kehittämisessä, vahvojen ja tehokkaiden tiimien rakentamisessa, sujuvan yhteistyön luomisessa ja tehokkaassa konfliktien käsittelyssä.