Coaching ja johtaminen

 

Coachauksessa keskitytään siihen, että esimies tai johtaja löytää uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Näin hän kehittyy johtajuudessaan ja ymmärtää laajemmin työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin.

 

Esimies on usein yksin työssään ja vaatimuksia tulee sekä johtoportaalta että alaisilta. Ulkopuolelta tuleva ammatticoach on usein paras ratkaisu esimiehen tueksi. Coachin kanssa on hyvä pallotella ideoita, keskustella haasteista, omista ajatuksista, toiveista ja suunnitelmista.

 

Ammatticoach kuuntelee aktiivisesti, kysyy avoimia kysymyksiä samalla haastaen ja kannustaen esimiestä parempaan johtajuuteen. Näin kirkastetaan ajatuksia ja tuodaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja työpaikalle. Myös stressi vähenee.

Kovaa valuuttaa pehmeiden arvojen avulla

 

Coachaava lähestymistapa johtajuuteen vaikuttaa positiivisesti tehokkuuteen, kannattavuuteen, fokusointiin, yhteistyöhön ja kommunikointiin.

 

Stressi, ratkaisemattomat konfliktit ja yleinen ärtyisyys pahentavat työilmapiiriä samalla, kun tehokkuus laskee eikä tulostakaan tahdo syntyä. Juustohöylällä tehdyt säästöt ovat harvoin tehokkaita tai onnistuneita.

 

Konflikteja voidaan käsitellä rakentavasti ja samalla säästää rahaa. Coaching, hyvä johtajuus, yhteistyö ja konfliktien ratkaisu parantavat työhyvinvointia, pienentävät sairauspoissaoloja kannattavuuden samalla parantuessa.

 

Pienet panostukset ja suuret säästöt, eli kovaa valuuttaa pehmein arvoin!

 

Lue lisää

Esimiesten ja työntekijöiden henkilökohtainen coaching

 

On monia tilanteita, joissa henkilökohtainen ammatticoach on hyvä ja tervetullut ratkaisu, esimerkiksi kun:

 • motivaatio hiipuu
 • itseluottamus ei ole kohdallaan
 • asetetut tavoitteet tuntuvat mahdottomilta
 • kysenalaistamme omat vahvuutemme ja kykymme
 • muutos tai uudelleenjärjestely pelottaa
 • töihin paluu pitkän sairaus- tai äitiysloman jälkeen tuntuu hankalalta
 • eläkkeelle jääminen huolestuttaa
 • työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on haastavaa
 • uni, ruokavalio, liikunta, stressi ja niiden tasapaino mietityttää

 

Näissä ja lukuisissa muissa tilanteissa ammattimainen coaching on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi sekä yrityksen että ihmisen kannalta. Positive Solutionin kaikki coachit ovat meillä koulutettuja ammatticoacheja (ICF). Keskitymme koko ihmiseen: kun voit hyvin kotona olet tehokas työpaikalla ja päinvastoin.

 

Professional Coaching ei ole terapiaa. Keskitymme nykytilanteeseen avoimesti ja rehellisesti, jonka jälkeen fokusoimme tavoitteeseen:

 

 • Mitä haluamme saavuttaa?
 • Mihin haluamme päästä?
 • Mistä ja miten saamme tarvittavat resurssit?

 

Askel askeleelta pääsemme kohti tavoitettamme!

 

Tarjoamme henkilökohtaista coachingia, kursseja ja koulutuksia mm. esimiehille, johtajille, HR-asiantuntijoille, kouluttajille, opettajille ja tiimeille. Räätälöimme eri pituisia ja sisältöisiä kokonaisuuksia mm. yrityksille, tiimeille, ryhmille ja urheilujoukkueille. Kyseessä voi olla esimerkiksi johtoryhmä, hallitus, myyntitiimi, työnjohto, yhdistys tai seura.

 

Positive Solutions on kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

 

 

 

Meiltä kysytään usein, tarjoammeko business coachingia, uracoachingia tai life coachingia. Me tarjoamme professional coachingia, ammatticoachingia. Seuraamme ICF:n eettisiä suuntaviivoja sekä ydinosaamisia ja käytämme kansainvälistä TotalSDI-työkalua, joka perustuu vankkaan ja kattavaan tutkimukseen ja kokemukseen. Positive Solutionsilla olemme kaikki koulutettuja ammatticoacheja.

 

Toinen usein kysytty kysymys on, keskitymmekö organisaatioissa työskennellessämme ainoastaan ammatillisiin haasteisiin. Me fokusoimme aina koko ihmiseen – mikäli ihminen voi hyvin kotona, hän on myös työpaikalla vahvempi ja kykenevämpi – ja päinvastoin.

 

Ammattimaista coachingia ei pidä myöskään sekoittaa terapiaan. Ammattimaisessa coachingissa lähtökohtamme on nykytila, rehellisesti ja suoraan (emme siis yritä piilotella ongelmia) ja kun nykytila on kartoitettu, fokusoimme tavoitteeseen. Mitä me haluamme saavuttaa, mihin haluamme päästä, mitkä voimavarat ja kokemukset meillä on? Sitten lähdemme askel askeleelta kohti tavoitettamme.

 

Tarjoamme koulutuksia ja kursseja mm. esimiehille, työntekijöille, pedagogeille ja tiimeille seuraavasti:

 • Coachaava Johtajuus
 • Have a Nice Conflict, kommunikaatio & konfliktin käsittely
 • Akkreditoituja diplomi- ja sertifiointikoulutuksia coachaamisessa ja TotalSDI:ssä
 • Opi tehokkaampaa kommunikointia ja rakenna toimivia tiimejä
 • Kick-off projektiryhmille, uusille tiimeille, organisaatiomuutoksiin
 • Hyvinvointi työpaikalla

 

 

Positive Solutions on kumppanisi työssä ja yksityiselämässä!

 

Tervetuloa!

info@positivesolutions.fi
+358 50 381 4737
+358 45 847 0443